Problem Solving

PDF ikona smallPROBLEM SOLVING METODY ZESPOŁOWEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

PROBLEM SOLVING_Metody zespołowego rozwiązywania problemów

Rozwiązywanie problemów jakościowych jest jedną z podstawowych potrzeb i trudności jaką jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Jak się bardzo często okazuje zdiagnozowana przyczyna posiada swoją pierwotną przyczynę, a  ta z kolei może posiadać swoją, itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią poznanie przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań ją eliminujących.

problem-2731500_1920

Nasze doświadczenie we współpracy z inżynierami i z kadrą specjalistyczną pokazuje, że najczęściej popełnianymi błędami w dociekaniu przyczyn problemów są:

 • Unikanie wskazywania źródła problemów w czynnikach ludzkich, z powodu niechęci do brania odpowiedzialności za błędy, w celu ukrywania błędów popełnionych przez siebie lub kolegów
 • Niepoprawne stosowanie metodologii Problem Solving, polegające na tym, że z góry zakłada się przyczynę błędu i tym samym wypełnia się dokumentację, np. raport A3 lub 8D w sposób dostosowawczy do tej założonej, zwykle standardowej przyczyny
 • Unikanie stosowanie optymalnej metodologii Problem Solving zgodnie z jej sztuką, to znaczy wypełnianie np. diagramu Isikawy dla samego wypełnienia
 • Nieprawidłowo prowadzone zebrania, spotkania Problem Solving, na których panuje raczej towarzyska atmosfera aniżeli praca nad znalezieniem przyczyn błędów
 • Brak materiału poglądowego czyli wadliwych komponentów lub produktów, na rzecz oparcia się na wspomnieniach typu „pamiętasz, jak wyglądał ten komponent…”
 • Nieprawidłowo stosuje się burzę mózgów jako metodę wspomagającą szukanie przyczyn czy rozwiązań – moderator nie umie prowadzić takiego spotkania, kończy pracę zespołu po kilku standardowych pomysłach nie wiedząc, jak przełamać normalny impas w myśleniu, nie potrafi pobudzić myślenia twórczego uczestników spotkania.

Celem proponowanego przez nas szkolenia jest więc:

 • przekonanie uczestników, że błędy należy poprawiać, dociekać ich przyczyn, a nie je ukrywać, unikać odpowiedzialności,
 • zapoznanie uczestników z najlepszymi metodami Problem Solving,
 • przekonanie ich do myślenia metodologią 8D jako najpełniejszą metodą postępowania z problemami jakościowymi, zawierającej wszystkie inne, zwłaszcza w sekcji „zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej”.

Jaka metodologia jest najlepsza do rozwiązywania danego rodzaju problemów?

Zamiast wskazywać uczestnikom rozwiązania, chcemy by podczas szkolenia sami to określili. Proponujemy zatem rozwiązywanie przykładowych problemów jakościowych z Państwa fabryki na bazie raportu 8D. Do wypełnienia tego raportu, w różnych jego sekcjach, zastosujemy metody 5xWhy, Diagram Ishikawy, Pareto, burzę mózgów, histogram. Dodatkową korzyścią z zaangażowania pracowników w wybór metod wspierających pracę z raportem 8D będzie ich zaangażowanie. Ludzie wolą realizować swoje pomysły, niż narzucone z góry narzędzia.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Problem Solving
 • Wprowadzenie do tematu Problem Solving
 • Przedstawienie narzędzi związanych z procesem rozwiązywania problemów:
  • Poszukiwanie przyczyn
  • Określenie problemu
  • Analiza i wybór przyczyny problemu
  • Działania korygujące
  • Standaryzacja

2. 8D

Raport 8D jako narzędzie rozwiązywanie problemów i postępowania w przypadku reklamacji, raportowania do klienta zewnętrznego. Raport jest często dokumentem wymaganym przez klienta zewnętrznego do okazania w postępowaniu reklamacyjnym. Poniżej prezentujemy poszczególne sekcje raportu 8D wraz z metodami wspomagającymi dociekanie przyczyn oraz wybór środków zaradczych w celu uniknięcia błędów w przyszłości.

Kiedy raport 8D może być stosowany? Na przykład:

 • w eliminowaniu opóźnień w dostawach do klienta,
 • w przypadku wątpliwośći konstrukcyjnych, problemów z przycezpnością, wytrzymałością, łączeniem elementów,
 • w przypadku wątpliwości wizualnych,
 • stwierdzonych wad produktu,
 • zbyt dużego opadu.

Raport 8D – sekcje:

 • D0 –  Przygotowanie do Problem Solving, przygotowanie zespołu do pracy z raportem
 • D1 – Zespół Problem Solving:
  • powołanie i budowanie zespołu,
  • podział ról i odpowiedzialności,
  • moderacja spotkań, komunikacja w zespole,
  • zadania.
 • D2 – Opis problemu
 • D3 - Zastosowanie działań doraźnych, tymczasowych działań zaporowych
 • D4 - Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny źródłowej. Metodologia wspomagająca pracę na tym etapie:
  • metoda 5xWHY,
  • diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWY,
  • burza mózgów,
  • diagram Pareto,
  • histogram,
  • metoda ABCD Suzuki.
 • D5 - stałe działania korygujące -wybór i weryfikacja
 • D6 - wdrożenie działań korygujących.  Metodologia wspomagająca pracę na tym etapie:
  • PDCA (Plan-Do-Check-Act).
 • D7 - wdrożenie i zapobieganie ponownemu wystapieniu problemów
 • D8 - podziękowanie za współpracę i uznanie dla zespołu 8D

3. Raport A3 i jego wszechstronne zastosowanie na konkretnych przykładach.

4. Narzędzia Problem Solving wspomagające raport 8D i A3

Nie można na tym etapie określić, która metoda jest najlepsza, ani do jakiego typu problemów. Warto zaprezentować przegląd metod: na przykład wybrać jeden problem, który będzie po kolei wszystkimi metodami Problem Solving rozwiązywany. Wybór i dostosowanie najlepiej by przeprowadził zespół uczestników podczas szkolenia. Tym sposobem może powstać standard postępowania z problemami. Dodatkowo pracownicy będą chętniej stosować to, co sami wybiorą, a nie co zostanie im narzucone.

 • metoda 5xWHY,
 • diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWY,
 • burza mózgów,
 • diagram Pareto,
 • histogram,
 • metoda ABCD Suzuki,
 • drzewo usterek

5. Przeprowadzenie przez uczestników samodzielnej sesji Problem Solving dla przydzielonych problemów do rozwiązania

 • Zastosowanie metodyki rozwiązywania problemów
 • Wykorzystanie narzędzi Problem Solving

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zebranie szczegółowych informacji na temat specyfiki pracy  celu dostosowania do niej ćwiczeń
 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18 lok. 27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym, praca z dokumentami

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy