Analiza transakcyjna w zarządzaniu

pdf ikona

ANALIZA TRANSAKCYJNA W PRACY MENADŻERA

Niektórzy z nas mają większy talent do współpracy czy kierowania od innych. Realizują marzenia, odnoszą sukcesy. Innym układa się gorzej. Dlaczego? Kiedy rozmawiamy z drugą osobą, przekazujemy jej za jednym zamachem treści jawne i ukryte. Analiza transakcji pozwala nam określić, co NAPRAWDĘ mówimy i robimy w kontakcie z innymi ludźmi. TRANSAKCJA – jest ruchem w obu kierunkach, jest akcją i reakcją, pytaniem i odpowiedzią, podstawową wymianą społeczną. 

test-tubes-155769_1280Gry, gierki i „niewinne” manipulacje, czyli co z nami robią inni, a co my z innymi?

Każda gierka jest jak reakcja chemiczna – jeśli nie zachowa się odpowiednich proporcji, to reakcja dla wszystkich odczynników może stać się wybuchowa.

W każdym z nas żyje troje ludzi: Dziecko, Rodzic i Dorosły. Niestety, nie w równym udziale. Niektórzy są owładnięci przez Dziecko, są weseli, wyluzowani i twórczy, ale nie są szanowani, nie mają autorytetu. Inni są zdominowani przez Rodzica, są srodzy dla innych lub zbyt opiekuńczy, zawsze wiedzą, jak się powinno zachować, jak należy postępować, chętnie by pogrozili innym palcem, jak robił to nauczyciel. Inni z kolei – Dorośli, nie są owładnięci emocjami, zanim coś zrobią, przemyślą to i zaplanują działanie. Jaki TY jesteś? Sprawdź, kim jesteś i kim są Twoi pracownicy.

Dziecko i Rodzic inicjują gry i gierki. W każdym miejscu pracy jest „Ofiara”, która nie potrafi czegoś zrobić (wielokrotnie) i jest lub są „Wybawcy”, którzy chętnie wybawią tę „ofiarę” (również wielokrotnie). Jest też na pewno jakiś Prześladowca, który zawsze wyszuka sobie Ofiarę.

Poznaj katalog gierek i… nie daj się kierowniczo wykorzystywać. Nie pracuj za innych, nie czuj się zobowiązany, nie czuj się winny. Jeśli kierujesz zespołem, w twoim zespole (jak w każdym innym)  na pewno jest siedlisko gierek. Jeśli macie pracować efektywnie, a do tego pracować w przyjaznej atmosferze – koniecznie weź udział w szkoleniu.

Każdy z nas używa na co dzień Analizy Transakcyjnej, mówiąc choćby „JA jestem OK”, „TY jesteś OK lub jesteś NIE-OK”.  Każdego wartościujemy i sami jesteśmy przez innych wartościowani. 

 DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • dowiedzą się, kogo w nich jest więcej: Dziecka, Rodzica czy Dorosłego (tak zwane stany ego) i co z tego wynika dla sprawowania funkcji zwierzchnika;
 • nauczą się diagnozować innych pod kątem stanów Ego i dowiedzą się, dlaczego z niektórymi ludźmi trudno jest współpracować i jak to zmienić;
 • dowiedzą się, jakie konsekwencje dla efektywności pracy mają dominacje poszczególnych stanów Ego;
 • poznają gry, gierki i manipulacje mające miejsce ZAWSZE i W KAŻDYM  zespole, na przykład gry: ofiara, pończoszka, koleś, „ona jest tylko kobietą”, „drewniana noga”, „wieczorne manewry z ręcznikiem”, „awantura o pieniądze”, prześladowca, „chcecie wojny?  To ją macie”, „moje jest lepsze”, prokurator i wiele innych, a zwłaszcza grę „Tak, ale…”, która odbiera siły i doprowadza do szału większość zwierzchników;
 • nauczą się przeciwdziałać grom i manipulacjom, jeśli nie będą mieli na nie ochoty;
 • poznają sposoby strukturalizacji czasu i odkryją, że tzw. „praca” jest w pracy mało wykonywana;
 • poznają style pracy, poganiacze, skrypty i znajdą odpowiedź na pytanie, czy ich życie jest już zaplanowane i czy już wiadomo, jaką na koniec dostaną „wypłatę”?;
 • zostaną wciągnięci przez trenera w gry i wtedy dopiero okaże się, jacy są na nie podatni dla treningu będą mogli wciągać w gry kolegów (ku waszej uciesze).

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Osobowość – klucz do stylu pracy i efektywności

Diagnoza struktury własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne).

Czy w każdym z nas żyje jeszcze troje ludzi? O Dziecku, Rodzicu, Dorosłym.

Wpływ struktury osobowości na komunikację i relacje z innymi ludźmi – z klientami, ze zwierzchnikami, z podwładnymi i – współpracownikami.

Wpływ dominującej struktury osobowości na kierowanie innymi oraz style zarządzania.

2. Korzyści i niedogodności wynikające z dominacji różnych stron osobowości. Skąd się biorą i jak je kształtować?

 • Sukcesy zawodowe
 • Style pracy
 • Wzorce zachowań
 • Komunikowanie się z innymi
 • Samoocena i pewność siebie
 • Style myślenia

3. Komunikacja jako klucz do budowania partnerstwa i dobrych relacji przez zwierzchnika

Wzorzec komunikacji doskonałej

Nieporozumienia i trudności w dojściu do porozumienia

Komunikacja zaburzona – konsekwencje błędów w komunikacji.

Usuwanie barier utrudniających porozumiewanie się.

4. „W co ludzie grają?” – gry, pułapki i manipulacje

Czym różni się gra od manipulacji?

Najpopularniejsze gry:

 • Gry pracowników wobec zwierzchników
 • W co grają szefowie?
 • Gry w zespole

Świadomość relacji i gier oraz umiejętność ich rozwiązywania jako podstawa do budowania właściwych relacji i partnerskiej komunikacji przez zwierzchników.

5. Twoje techniki wobec gier

Jak rozpoznawać gry?

Techniki przerywania gier.

Wpływ „gier” i wzorców komunikacji na style pracy i osiągnięcia zawodowe.

Pozytywne i negatywne aspekty  nieświadomie inicjowanych gier.

6. Mobbing – gry Prześladowcy

Dlaczego inni posądzają nas o mobbing?

Cienka granica między relacjami i sposobem komunikowania się Rodzica Krytycznego a mobbingiem

7. Twoje skrypty i schematy działania – szanse i zagrożenia

Skrypt  jako scenariusz realizowany przez całe życie

Skrypty zawodowe – pobudzające lub hamujące rozwój

8. Rozwijanie dojrzałych zachowań

 • Rozwiązywanie konfliktów i sterowanie nimi
 • Reakcje na stres
 • Konflikty z innymi ludźmi – techniki radzenia sobie z nimi
 • Komunikacja w sytuacji niepowodzeń i porażki
 • Rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności

9. Analiza Transakcyjna w zarządzaniu (wybrane aspekty, w zależności od specyfiki grupy, realizowane po rozmowach z uczestnikami):

 • Sposoby budowania dobrych relacji w kontaktach zawodowych i wpływania na innych
 • Role zawodowe i osobiste a motywacja, podejmowanie decyzji i efektywność
 • Rozwiązywanie problemów w oparciu o Analizę Transakcyjną
 • Wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w sytuacji delegowania zadań
 • Osobowość transakcyjna menadżera a style kierowania
 • Komunikacja Transakcyjna w sytuacjach oceny pracownika i budowania motywacji

10. Asertywność jako zachowania Dorosłego 

Budowanie postawy asertywnej

Postawa asertywna a techniki komunikacji asertywnej

Konkretne techniki komunikacji asertywnej przydatne w pracy.

 

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: według harmonogramu (w godzinach od 9:00 do 15:00)

Cena szkolenia: 1300 zł netto + 23% VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty
 • Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy