Zen prezentacji

Zen to filozofia praktyczna, której przedmiotem jest to, co się dzieje tu i teraz. Nie jest to zestaw reguł, które mają być przestrzegane przez wszystkich w ten sam sposób. Prezentowanie w duchu ZEN to raczej koncepcja.

Większość prezenterów w centrum swojej prezentacji kładzie slad wraz z jego treścią, tak zwany dokuslajd. A czy nie ma racji uczony zen Daisetz Suzuki, gdy mówi: “Pierwszą zasadą sztuki jest niepoleganie na zawiłościach techniki. Większość szermierzy za bardzo martwi się techniką, czasem czyniąc z niej główny przedmiot troski”. Podobnie większość prezenterów w procesie przygotowania i samej prezentacji stawia na pierwszym miejscu kwestie związane z oprogramowaniem. To doprowadza do przeładowania slajdów treścią, które nie są ani ciekawe, ani nie zapadają w pamięć. Sztuka prezentacji ZEN wykracza poza tę technikę, kładąc w centralnym polu osobę prezentera i sposób, w jaki potrafi nawiązać kontakt  z odbiorcami.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Główne założenia prezentacji ZEN Status quo w prezentacji czy nowa, śmiałą innowacja?Koncepcja high touch (empatia i zrozumienie niuansów kontaktów międzyludzkich) oraz high concept  (zdolność tworzenia artystycznego i emocjonalnego piękna) czyli linia między osobami idącymi naprzód, a stojącymi w miejscu. Założenia koncepcji:

 • design – nie tylko funkcjonalność
 • historia – nie tylko argumenty
 • symfonia – nie tylko skupienie
 • empatia – nie tylko logika
 • zabawa – nie tylko powaga
 • znaczenie – nie tylko akumulacja

Przykłady konkretnego zastosowania koncepcji high touch i high concept w prezentacjach.

Zastosowanie powyższych metod w prezentacjach Państwa firmy.

Zasady wykorzystania Power Pointa w zgodzie z ZEN Jak powstał Power Point?Wiara we własną koncepcję a umiejętność sprzedania jej. Jeśli mamy wierzyć w koncepcję, musimy ją najpierw mieć? Jaką koncepcję do przekazania poprzez prezentację mają Państwa pracownicy? Czy to rzeczywiście wiedzą?Zasady przygotowywania slajdów, które wzmacniają przekaz, a nie go powtarzają.

 

Wzmocnienia prezentacji Wykorzystanie “dorobku” komiksów, obrazów i filmu dokumentalnegoKrytyka podejścia typu: “7 zdań na slajd, trochę klipartów, aby poprawić wygląd”Historie i opowiadania
Przygotowanie prezentacji, zupełnie innej prezentacji Sztuka pracy z narzuconymi ograniczeniamiTechnika 20×20 6:40 = 20 slajdów, każdy wyświetlany 20 sekund, co daje 6 minut i 40 sekund. Czy potraficie to zrobić? Jak w tym stylu prezentacji przekazać własną koncepcję?

Podejście ZEN – studiowanie, ćwiczenie, stosowanie ściśle wyznaczonych reguł czyli ograniczeń wyzwala siłę kreatywną jednostki.

Planowanie analogowe prezentacji:

 • główne przesłanie prezentacji czyli co zostanie w pamięci słuchaczy, gdy prezentacja się skończy?
 • pytania, które należy sobie zadać zanim przystąpimy do przygotowania prezentacji
 • dakara nani czyli “co z tego wynika?”
 • test windy

 

Proces przygotowania:

 • etap 1 – burza mózgów
 • etap 2 – grupowanie i określenie sedna prezentacji
 • etap 3 – tworzenie scenorysu poza komputerem
 • etap 4 – tworzenie scenorysu w widoku sortowanie slajdów / Light table, slajdy graniczne
3 części prezentacji Wstęp, rozwinięcie i zakończenie? NIE!3 części prezentacji to slajdy, notatki i arkusze dla uczestnikówTworzenie dokumentów nie slajdokumentów. Jak uniknąć skajdokumentów?
Slajdy Wzmocnienie prezentacji przez uproszczenie

 • Kanso (prostota)
 • Shizen (naturalność)
 • Shibumi (elegancja)
 • Prostota wabi-sabi

 

Design prezentacji

 • Współczynnik sygnału do szumu
 • Obrazy dwuwymiarowe
 • Logo – na których slajdach?
 • punktory
 • cytaty
 • tekst wewnątrz obrazów
 • pusta przestrzeń na slajdzie
 • kierowanie wzroku za pomocą obrazów
 • siatki slajdów i reguła trzech
 • wielka czwórka: kontrast, powtórzenia, wyrównanie, zbliżenie

Przykładowe slajdy “przed” i “po” zastosowaniu ZEN

Podczas prezentacji Sztuka bycia w pełni obecnymUczenie się ze sztuki judoNawiązywanie więzi z widzami