Wystąpienia publiczne

 WYSTĄPIENIA PUBLICZNE , PREZENTACJE, AUTOPREZENTACJE

MÓW I ZWYCIĘŻAJ. JAK PRZYGOTOWAĆ I POPROWADZIĆ CIEKAWĄ PREZENTACJĘ?

Każdego dnia na całym świecie wygłaszanych jest prawie 30 milionów prezentacji! Odgrywają one bardzo ważną rolę w naszej pracy. Dlaczego jednak dzieje się tak, że prezentacje są dla nas tylko przykrym obowiązkiem? 80% prelegentów traktuje swoje wystąpienie w firmie jako „zło konieczne”. W wyniku tego, większość prezentacji jest nieskuteczna i nudna, a to oznacza tysiące niewykorzystanych minut, setki niewykorzystanych szans. Jeżeli chcesz to zmienić to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! Szkolenie ma charakter warsztatów, na których prowadzący zwraca uwagę jasność celu prezentacji, ciekawy sposób prezentowania danych, rezultat, jaki osiąga prezentujący. Podczas szkolenia odbywa się wielokrotne nagranie video, dzięki któremu uczestnicy spojrzą na siebie w nowy sposób.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • poznają profesjonalne sposoby na tworzenie wystąpień i przemówień
 • poznają wiele użytecznych technik prezentacji i autoprezentacji
 • nauczą się interesująco prezentować siebie i zagadnienie (style przekazywania informacji)
 • nauczą się wzbudzać u swoich słuchaczy zainteresowanie
 • usprawnią swoje sposoby na skuteczne porozumiewanie się z odbiorcami
 • poznają techniki radzenia sobie z trudnymi osobami i pytaniami
 • dowiedzą się jak uatrakcyjnić swoje wystąpienia i uczynić prezentację wyjątkową i wartą zapamiętania

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Profesjonalne przygotowanie do wystąpienia
 • Ustalenie stylu wystąpienia w zależności od okoliczności
 • Jak wygląda i zachowuje się profesjonalista?
 • Znaczenie Twojego głosu podczas wystąpienia
 • Techniki radzenia sobie z tremą, stresem, negatywnymi emocjami
 • Mowa ciała, maniery, profesjonalny i adekwatny do sytuacji ubiór

2. Struktura wystąpienia

 • Jak zostać mistrzem pierwszego, pozytywnego wrażenia?
 • O roli początku i końca wystąpienia
 • Czy warto przygotować konspekt wystąpienia, czy raczej “tak po prostu” wyjść i zacząć?
 • Budowanie bloków tematycznych
 • Prawidła prezentacji partii materiału

3Przygotowanie prezentacji, zupełnie innej prezentacji

Sztuka pracy z narzuconymi ograniczeniami, np. czasowymi

Technika 20×20 6:40 = 20 slajdów, każdy wyświetlany 20 sekund, co daje 6 minut i 40 sekund. Czy potraficie to zrobić? Jak w tym stylu prezentacji przekazać własną koncepcję?

Planowanie analogowe prezentacji:

 • główne przesłanie prezentacji czyli co zostanie w pamięci słuchaczy, gdy prezentacja się skończy? Jak stworzyć właściwy „główny przekaz” prezentacji?
 • pytania, które należy sobie zadać zanim przystąpimy do przygotowania prezentacji
 • dakara nani czyli “co z tego wynika?”
 • test windy

Proces przygotowania:

 • etap 1 – burza mózgów
 • etap 2 – grupowanie i określenie sedna prezentacji
 • etap 3 – tworzenie scenorysu poza komputerem

4. 3 części wystąpienia / prezentacji

 • Wstęp, rozwinięcie i zakończenie? NIE!
 • 3 części wystąpienia / prezentacji to slajdy, notatki i arkusze dla uczestników
 • Tworzenie dokumentów nie slajdokumentów. Jak uniknąć slajdokumentów?
5. Reakcje słuchaczy – Opór psychologiczny słuchaczy – zasady pokonywania oporu, sytuacje trudne
 • Utrzymywanie zainteresowania grupy
 • Aktywizowanie szarych eminencji
 • Przekształcanie przeciwników w sojuszników
 • Budowanie poczucia pewności i techniki panowania nad uczestnikami dyskusji
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką i agresją, milczeniem, brakiem zainteresowania, gdy uczestnicy wychodzą lub używają telefonów, laptopów w trakcie prezentacji

6. Autoprezentacja prowadzącego

 • Jak wywierać wpływ poprzez autoprezentację? Jak wpływaćna uczestników poprzez budowanie odpowiedniego własnego wizerunku?
 • Efekt aureoli
 • Techniki autoprezentacyjne, manipulacje autoprezentacją

7. Zarządzanie czasem w prezentacji / wystąpieniu

Prezentacja przed jedną osobą a prezentacja przed grupą osób

8. Psychologia grupy

 • Gry psychologiczne i manipulacje stosowane nieświadomie i celowo przez grupę
 • Sposoby nawiązywania kontaktu, budowania dobrej atmosfery i przełamywania oporu w grupie
 • Dynamika grupy
 • Postępy i regresje; cykle rozwoju i pracy grupy

9. Wystąpienia publiczne przed kamerą – sztuka prezentacji

 • Ćwiczenia praktyczne
 • Nagrywanie wystąpień uczestników

10. Nagrania wystąpień, prezentacji

 • Uczestnicy, podzieleni na mniejsze zespoły, przez całe szkolenie będą pracować nad zadaniem – przygotowaniem prezentacji w oparciu o wiedzę zdobytą na szkoleniu
 • Rezultatem ich pracy będzie ciekawa, przemyślana prezentacja – wystąpienie, które zachwyci nawet najbardziej doświadczonych i wymagających odbiorców
PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: według harmonogramu szkoleń otwartych

Trenerzy: Trenerzy Akademii Rozwoju Umiejętności lubią i potrafią uczyć. Mają doświadczenie w szkolonej dziedzinie. Umieją pracować z grupą i zmotywować jej członków do zmian.

Cena szkolenia: 1100 zł netto od osoby + 23 % vat

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe oraz przerwę śniadaniową
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Akademia Rozwoju Umiejętności jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych działa w oparciu o KODEKS DOBRYCH PRAKTYK i nie łączy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy.

Oceny czy selekcje mogą odbyć się na drodze indywidualnej lub grupowych badań kompetencji i potencjału pracowników.

Powyższe programy szkoleń są utworem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawa Autorskiego i prawa pokrewnego. Wszelkie zmiany oraz rozporządzanie i korzystanie niezgodne z przeznaczeniem z niniejszego utworu wymaga uprzedniej zgody osób, do których należą prawa autorskie, tj. firmy Akademia Rozwoju Umiejetności. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszych programów szkoleń, osoby uprawnione skorzystają z drogi prawnej dochodzenia swoich praw.