Szkolenia otwarte: Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich Kierowanie zespołem

Posted in: Uncategorized- Apr 14, 2013 Comments Off


AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

“Doskonalenie Umiejętności Menedżerskich

Kierowanie zespołem”

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin:

09-10 maja 2013 (czwartek – piątek), w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja:

990 złotych netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU , ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

Zapisz się na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM SZKOLENIA:

Zobacz program szkolenia

Forma szkolenia:

aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

- Poznają ważne pytania, jakie powinie zadać sobie każdy szef.

„Czy Ty takie pytania zadałeś i czy powiedziałeś pracownikom, czego od nich oczekujesz?”

- Poznają najnowsze style kierowania, siatki kierownicze stosowane przez zwierzchników.

Dowiedzą się, jak je zastosować w praktyce, jak je dobrać w zależności od tego, jaki posiadają zespół.

- Dowiedzą się, czym jest kierowanie sytuacyjne.

- Znajdą odpowiedź na pytanie, czy postawa partnerska wobec zespołu i pracowników jest zawsze najlepszą postawą.

- Poznają znaczenie odpowiednio dobranej komunikacji i jej wpływ na realizowanie celów oraz budowanie efektywności zespołu

- Odpowiedzą sobie na pytania czy jesteś zwierzchnikiem i kolegą, oraz dowiedzą się, jak te dwie role połączyć.

-Poznają trudności w kierowaniu grupą wcześniejszych kolegów i nauczą się je rozwiązywać.

- Rozwiążą trudności w kierowaniu osobami starszymi, bardziej doświadczonymi.

- Dowiedzą się kiedy i do czego motywować podwładnych oraz kiedy i do czego dyscyplinować podwładnych.

- Nauczą się prowadzić rozmowę dyscyplinującą.

- Dowiedzą się, jak zbudować swój autorytet oraz jak przejąć odpowiedzialność za zespół i jego efekty.

- Dowiedzą się, jak sterować rozwojem kompetencji podwładnych.

Zobacz inne szkolenia

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 609 444 996
email: k.binek@akademiaru.pl

Comments are closed.