TWI Instruowanie pracowników, doskonalenie metod pracy

TWI

DOSKONALENIE NIEBĘDNYCH UMIEJĘTNOŚCI BEZPOŚREDNICH PRZEŁOŻONYCH

INSTUOWANIE PRACOWNIKÓW, DOSKONALENIE METOD PRACY

cucumber-685704__480

W JAKI SPOSÓB POKROIĆ OGÓRKA, BY DOGODZIĆ WSZYSTKIM?

Sposób wykonywania nawet – wydawałoby się najprostszych czynności, ma dla efektywności pracy całego zespołu ogromne znaczenie. Każdy pracownik podejmując pracę na danym stanowisku pracy, powinien uczyć się, nie tylko sposobu wykonywania pracy operacyjnej – których i tak może być nieskończenie wiele, ale także pracy zgodnej ze standardami i oczekiwaniami firmy.

Efektywne instruowanie pracowników, to zadanie każdego bezpośredniego przełożonego.  Jeśli pracownicy nie pracują tak efektywnie, jak by mogli, lub wielokrotnie popełniają standardowe błędy, to oznacza, że przełożony nie zadbał o odpowiednie wdrożenie.

Cele szkolenia

Celem TWI jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników z tego, jak powinni pracować na własnych stanowiskach pracy. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów. Celem warsztatów jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz ujednolicenie pracy a ostatecznie – zwiększenie efektywności pracy.

W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawowe informacje na temat TWI, zdobędą wiedzę i umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy oraz budowy dobrych relacji w zespole, nauczą się sposobu przekazywania bezcennego doświadczenia i wypracowanych umiejętności, zdobędą niezbędną wiedzę by standaryzować i doskonalić procesy produkcyjne i/lub administracyjne.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Słowniczek TWI

 • Najważniejsze pojęcia instruktażu TWI:
 • Główny krok; Wskazówka; Ostrzeżenie
 • Historia TWI – geneza
 • Rola – instruktora TWI
 • Kluczowe kompetencje instruktora TWI
 • Główne etapy TWI

2. Job Instructions: 

Dzięki tej metodzie bezpośredni zwierzchnicy uczą się, jak szybko i skutecznie szkolić swoich pracowników, aby ich praca prowadziła do wzrostu wydajności, eliminacji błędów i niepotrzebnego marnotrawstwa. TWI IP wymaga również od zwierzchnika dobrego i przemyślanego przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia. Aby szkolenie odniosło sukces zwierzchnik powinien określić ramy czasowe, podział pracy wg APP (Arkusz Podziału Pracy) oraz przygotować odpowiednie narzędzia i materiały. Zadaniem przełożonego jest również odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy.

3. Instruowanie pracowników (Job Instructions)

Standardowe metody instruowania”

Błędy które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu – zadanie symulacyjne:

 • samo pokazywanie
 • samo omawianie

4. Metoda IP, cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla podwładnych

Arkusz Podziału Pracy – przygotowanie i możliwości wykorzystania

Odpowiednie przygotowanie szkolonego pracownika

Własnoręczne wykonanie pracy, którą podwładny będzie wykonywał

Obserwowanie podwładnego podczas wykonywania danej czynności

Zwierzchnik monitoruje postępy pracy podwładnego

5. Instruktaż w 4 krokach

Krok 1 – przygotowanie ucznia (atmosfera; określenie pracy; weryfikacja, co uczeń potrafi; wzbudzanie zainteresowania; ustawienie ucznia w odpowiedniej pozycji)

Krok 2 – prezentowanie pracy (Omówienie, zademonstrowanie i zilustrowanie głównego kroku; wykonanie pracy ponownie z podkreślaniem wskazówek; ostrzeżenia)

Krok 3 – Sprawdzenie ucznia (poprawianie błędów; podkreślanie głównych kroków; podkreślanie wskazówek)

Krok 4 – Nadzór (samodzielność ucznia; wskazanie źródła pomocy; częstotliwość sprawdzeń; pytania; zmniejszanie nadzoru)

6. Warsztaty

Przygotowanie pełnej prezentacji według poznanych zasad – praca w podzespołach

O co warto zadbać, a czego unikać podczas prowadzenia instruktażu?

7. Job Relations

Budowanie relacji w zespole (Job Relations):

Jakie są typowe problemy z pracownikami i co jest ich źródłem?

Autorytet Instruktora TWI

Zasada indywidualnego traktowania

Dobre relacje z pracownikami: jak je budować i kształtować?

Metody zapobiegania problemom w relacjach pracowniczych.

Zajęcia warsztatowe – studia przypadków

 8. Metoda Czterech Kroków w rozwiązywaniu problemów z pracownikami:

Zdobycie wszystkich niezbędnych faktów

Dokładne i rzetelne przemyślenie każdego potencjalnego rozwiązania, jego skutków. Wybór rozwiązania

Podjęcie odpowiednich działań

Sprawdzenie rezultatów

9. Komunikacja

Celem tej sesji szkoleń TWI jest nauka efektywnego rozwiązywania problemów, jakie występują na linii zwierzchnik – podwładny. Dzięki tej metodzie zwierzchnicy uczą się również budowania satysfakcjonujących i partnerskich relacji z podwładnymi oraz bycia nie tylko zwierzchnikami ale również partnerami swoich podwładnych.

10. Kluczowe umiejętności instruktora TWI

 • pytania i aktywne słuchanie,
 • obawy pracowników – jak je łagodzić?
 • jak zdobywać informacje o predyspozycjach ucznia do pracy?
 • udzielanie informacji zwrotnej – pochwała i reprymenda,
 • komunikaty pozytywne i negatywne wobec ucznia,
 • analogie jako narzędzie pracy instruktora,
 • motywacja instruktora i ucznia,
 • wnioski do dalszego rozwoju.

Efektywna komunikacja interpersonalna z uczniem  w realiach TWI

Doskonalenie metod pracy

11. Co daje TWI w praktyce?

Przykład zastosowania doskonalenia metod pracy na konkretnym przykładzie:

Stan PRZED i PO

12. 4 kroki doskonalenia metod pracy

 1. podział pracy
 2. pytania do każdego zabiegu
 3. opracowanie nowej metody
 4. wdrożenie nowej metody

Przygotowanie i składanie propozycji zmian

13. Zarządzanie błędem ludzkim: Zapobieganie problemom

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1500 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przez trenera z praktycznym, wieloletnim doświadczeniem trenerskim i zawodowym w szkolonej dziedzinie
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy