Trening podejmowania decyzji menadżerskich

MYŚL I DZIAŁAJ STRATEGICZNIE

TRENING SKUTECZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

 

Ludziom dużo łatwiej przychodzi podejmowanie decyzji, kiedy nie mają już żadnego wyboru.

Wielu menadżerów czeka do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji. Skarżą się na nich współpracownicy, podwładni, zwierzchnicy, że muszą czekać na decyzje, albo wcześniej podjęte decyzje są zmieniane. Dlaczego tak się dzieje?

Najczęściej menadżerowie nie są strategami, są dobrymi menadżerami operacyjnymi. Sprawnie działają tu i teraz. Często właśnie dlatego zostali awansowani, w nagrodę za ich sprawność, zaangażowanie, talenty operacyjne.

Brakuje im jednak szerszego spojrzenia na procesy, którymi zarządzają. Nie widzą istotnych powiązań między procesami, między działami z którymi kooperują, brak im wizji rozwoju działu, produktu czy firmy. Po prostu tego nie widzą.

Działaj, a potem się martwią rezultatami.

 • Czy można nauczyć się myślenia strategicznego?
 • Czy można nauczyć się właściwego podejmowania decyzji?
 • Czy z menadżera operacyjnego można uczynić człowieka myślącego perspektywicznie?

Tak, jest to możliwe.

Szkolenie, które Państwu proponujemy nie jest zwykłym szkoleniem czy warsztatem, podczas którego uczestnicy poznają metodologię podejmowania decyzji i myślenia strategicznego. To szkolenie jest tak przygotowane, by każdy z uczestników wielokrotnie i na własnej skórze doświadczył myślenia strategicznego i skutków podejmowanych decyzji lub ich braku.

Każdy z uczestników uczy się opracowywać strategię działania PRZED DZIAŁANIEM, a nie jedynie modyfikowania działania w jego trakcie.

plansza do gryMenadżerowie chętnie angażują się w konkretne zadania, w których szybko można uzyskać wynik i sprawdzić, na ile jest on zgodny z oczekiwaniem. Aby nadać treningowi charakter wartkiego, emocjonującego doświadczenia proponujemy oparcie treningu o rozgrywki gier planszowych i karcianych. Dzięki temu uczestnicy zostaną postawieni w sytuacji zadaniowej, zamkniętej w czasie i wymagającej osiągnięcia konkretnych wyników. Zależnie od charakteru gry – rozwijane będą konkretne umiejętności. Dobraliśmy pakiet gier na zajęcia tak, by możliwe było rozwijanie pożądanych cech i umiejętności, kształtujących myślenie strategiczne i podejmowanie takich decyzji.

Ponieważ gry działają na wielu poziomach – niektóre zagadnienia będą się pojawiały w wielu grach jednocześnie – a to pozwala utrwalić właściwe postawy.

Szkolenie ma następujący przebieg:

 • wstęp
 • wyjaśnienie zasad gry i rozgrywka “szkoleniowa”
 • 2-4 rozgrywek właściwych przeplatanych omówieniem wyników i dopracowaniem strategii gry
 • podsumowanie gier, odniesienie sytuacji z gry do rzeczywistości, do realiów, w których menadżerowie funkcjonują
 • część szkoleniowa, omówienie metodologii myślenia strategicznego i podejmowania decyzji
 • rozgrywka “świadoma” czyli gra z podejściem strategicznym.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:

 • określą swoje strategie związane z podejmowaniem decyzji
 • poznają wiele technik decyzyjnych, które zwiększą ich skuteczność i efektywność
 • nauczą się podejmować decyzje szybciej i skuteczniej
 • wzrośnie ich pewność siebie w sytuacji decyzyjnej
 • nauczą się standardowych i niestandardowych technik i strategii podejmowania decyzji
 • dowiedzą się, jak podejmować decyzje aby nie musieć ich później żałować
 • poznają wiele gier decyzyjnych oraz dowiedzą się, jak je stosować w codziennej pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Proces podejmowania decyzji w firmie

 • Teoria decyzji
 • Kto i jakie decyzje podejmuje w firmie?
 • Kto inicjuje podejmowanie decyzji?
 • Decyzje strategiczne, operacyjne i taktyczne
 • Teoria gier strategicznych i jej wykorzystanie w życiu zawodowym
 • Decyzje indywidualne, zbiorowe i społeczne

2. Decyzje kierownicze, MENADŻERSKIE

Decyzje planistyczne, organizatorskie, koordynacyjne, rozkazodawcze i kontrolne

3. Paradoksy decyzyjne

4. Paraliż decyzyjny

Mechanizmy wewnętrzne utrudniające podejmowanie decyzji (opór, lęki, samoutrudniania, zobaczymy co będzie, zawsze tak było, informacje, inne)

A co z odpowiedzialnością?

Postawa proaktywna i reaktywna

5. Indywidualne strategie podejmowania strategicznych decyzji

Diagnoza strategii podejmowania decyzji

Preferencje, przekonania i założenia

Kształtowanie postaw pomagających i wspierających przy podejmowaniu decyzji

6. Etapy procesu podejmowania strategicznych decyzji

 • Identyfikacja sytuacji decyzyjnej
 • Identyfikacja i zaprojektowanie wariantów decyzji
 • Ocena zaprojektowanych wariantów i wybór wariantu racjonalnego
 • Stworzenie wariantów realizacji decyzji
 • Kontrola efektów podjętej decyzji
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności
 • Estymacja ryzyka w procesie podejmowania decyzji
 • Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
 • Tworzenie alternatyw
 • Przeciwdziałanie konsekwencjom podejmowanych decyzji

7. Tradycyjne i nowoczesne techniki podejmowania decyzji

 • Tradycyjne techniki podejmowania decyzji
 • Argumenty „za” i „przeciw
 • Drzewko decyzyjne
 • Tabele decyzyjne
 • Inne

 8. Twórcze podejmowanie decyzji

 • Rzut kostką
 • Linia najmniejszego oporu uzasadnienia na piśmie
 • „osiołkowi w żłoby dano”
 • „rozwiązanie doskonałe”
 • „a co będzie jeśli…”
 • Uproszczona i pełna tabela
 • OCL (obawa, chciwość, lenistwo)
 • Inne

9. Komunikacja w procesie podejmowania decyzji 

Ważność sposobu przekazywania informacji

Jak? Komu? Kiedy? Co? – dawkowanie i przekazywanie informacji właściwych

10. Decyzje a stres menadżerski

 • Pozytywny i negatywny wymiar stresu
 • Samoocena poziomu stresu
 • Plan kontroli stresu
 •  Strategie radzenia sobie ze stresem