Szkolenie otwarte: Twarde negocjacje dla działu zakupów – 14-15 Lutego 2012

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Jan 05, 2011 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

“TWARDE NEGOCJACJE DLA DZIAŁU ZAKUPÓW

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin

14-15 Lutego 2012, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
970 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

UWAGA!
Szkolenie jest dostosowane do specyfiki pracy w dziale zakupów.  Jest zwieńczeniem naszej 15 letniej pracy z pracownikami działu zakupów, zawiera wskazówki i konkretne rozwiązania sytuacji trudnych i konfliktowych – nie teorię.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:

 • Zwiększą swoje umiejętności negocjacyjne, nabędą przekonania o swojej sile negocjacyjnej pomimo spadku obrotów z niektórymi dostawcami
 • Nauczą się docierać i negocjować z człowiekiem typu VIP
 • Dowiedzą się, czym jest postawa agresywności w negocjacjach i jak realizować cele negocjacyjne w sposób bardziej bezwzględny
 • Wzrośnie ich skuteczność negocjacyjna

Program Szkolenia:

1. Pozycja dostawcy i nasza

Gdy nasza pozycja jest subiektywnie słabsza.

Jeden z wielu kontrahentów.

Techniki psychologicznego obniżania wartości dostawcy

Negocjowanie i utrzymywanie wysokiej pozycji w warunkach znaczącego spadku obrotów z danym dostawcą.

Jak nie pozwolić obniżyć własnej wartości. Techniki budowania przygotowania i nastawienia w budowaniu relacji z dostawcą.

Gdy nasza pozycja jest subiektywnie silna.

Wycisnąć ile się da – w jakich okolicznościach dobra jest ta strategia.

Jak dużo zyskać w negocjacjach i dać poczucie zadowolenia drugiej stronie?

2. BIAŁY WYWIAD – Osoba dostawcy – analiza indywidualnych motywatorów i preferencji

Przetarg w zaspokajaniu motywatorów dostawcy – jeśli chcesz kogoś do czegoś zmotywować, musisz wiedzieć, co kogo motywuje. Jeśli chcesz kogoś pokonać, musisz znać jego słabe punkty.

Zbieranie informacji o oczekiwaniach dostawcy:

 • jak umówić się na spotkanie z dostawcą i z którym z nich jest to możliwe
 • zasady zbierania informacji o indywidualnych oczekiwaniach i ich źródła
 • zasady dążenia do prywatnej rozmowy z dostawcą
 • większa pozycja przetargowa dzięki lepszym informacjom
 • zainteresowania dostawcy
 • rodzina dostawcy
 • zaciekawianie dostawcy propozycjami

Ćwiczenia w prowadzeniu nieformalnych rozmów z dostawcami.

3. Osoba dostawcy – analiza osobowości

Sprzedawcą nikt się nie rodzi, ale nie wszyscy się do tego zawodu nadają.

Ukierunkowanie na korzyści swojej organizacji, brak sentymentów, znajomość psychologii, chłodna kalkulacja, cechy analityczne – podstawowe cechy dobrego negocjatora.

Z drugiej strony dostawca to też człowiek – coś go motywuje. Umiejętność odkrywania indywidualnych czynników motywacyjnych i ważnych dla klienta wartości – metoda analizy lingwistycznej

Hobby dostawcy – czyli co nieprzyjemnego może nas spotkać ze strony dostawcy:

 • Czynienie czynnika destrukcyjnego ze stresu
 • Kupiec jako wróg nr 1
 • Zakaz okazywania sympatii partnerowi
 • Granie znaczonymi kartami
 • Dopuszczanie fałszywych argumentów
4. Ochrona poczucia własnej wartości przedstawiciela firmy. Pilnowanie negatywnych przekonań

Doskonalenie samokontroli w myśleniu i zachowaniu przez reprezentanta firmy.Uczenie się dystansu do zachowań rywalizacyjnych.

Zdolność zamiany negocjacji opartych na współpracy do negocjacji bardziej agresywnych.Gruntowna analiza własnego stylu negocjowania i reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

5. Renegocjacje i negocjacje z „partnerem” typu VIP

Nastawienie zadaniowe, agresywność czyli maksymalne ukierunkowanie na realizację celu negocjacyjnego.

Pomijanie standardowego partnera negocjacyjnego i docieranie do jego bezpośredniego lub pośredniego zwierzchnika – manipulacje własną autoprezentacją jako technika doprowadzenia do sytuacji, gdy VIP chce negocjować, prowadzić rozmowy z kupcem z pominięciem drogi służbowej.

Pokonanie bariery sekretariatu i innych  nieprzychylnych osób.

Reakcje na typowe wymówki VIPa i próby zbycia kupca.

Niwelowanie oporu psychologicznego budzącego się w sytuacji nacisku na VIPa.

 

6. Analiza transakcyjna w budowaniu relacji.
Kontakty międzyludzkie jako transakcje „W co ludzie grają?”gry, pułapki i manipulacje.

Czym różni się gra od manipulacji?

W co grają ludzie? W co grają negocjatorzy?

Klient j  Psychologiczny PRZEŚLADOWCA szukający OFIARY. Automatyczne wchodzenie w role – jak się przed tym ustrzec?

Kontrahent jako psychologiczna OFIARA szukająca WYBAWCY? Jak nie wybawiać kontrahenta – agensa I NIE BYĆ ZBYT ULEGŁYM?

7. Gry handlowe – katalog gier

Gry kupców i typowe reakcje dostawców

Gry dostawców i typowe reakcje kupców

Gry inicjowane w sytuacji negocjacji

Celowe inicjowanie gier w sytuacjach trudnych

 

8. Twoje techniki wobec gier

Jak rozpoznawać gry?

Techniki przerywania gier

9. Osobowość reprezentanta firmy – podatność na gry, role i styl sprzedaży

Diagnoza struktury własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne)

Czy w każdym z nas żyje jeszcze troje ludzi? O Dziecku, Rodzicu, Dorosłym.

Wpływ struktury osobowości na komunikację i relacje z innymi ludźmi.

Wpływ „gier” i wzorców komunikacji na style pracy i osiągnięcia zawodowe.

O pozytywnych i negatywnych aspektach nieświadomie inicjowanych gier

Postawy i kompetencje Działu Zakupów (temat realizowany w przypadku szkolenia zamkniętego)

1. Zespół działu zakupów

Specyfika zespołu zakupowego. Budowanie poczucia przynależności do zespołu.

Konflikt kompetencji wynikajmy ze specyfiki pracy – silne zastawienie na samodzielną realizację zadań kontra oczekiwanie współpracy.

Ustalenie ważnych zasad współpracy, dbałości o przepływ informacji w zespole, o przestrzeganie zasad zdrowej współpracy.

Koła jakości w zespole zakupowym. Odpowiedzialność indywidualna i zespołowa za osiągane wyniki.

2. Linia zadań, własna efektywność (temat realizowany opcjonalnie)

Zadania wynikające z zajmowanego stanowiska na linii czasu i zaangażowania.

Aktywność pracownika w realizacji zadań początkowych (odnalezienie produktów, wynegocjowanie warunków zakupu). Zadania menedżera branży oscylujące wokół zarządzania branżą, produktami. Obszary odpowiedzialności za wprowadzenie i wyprowadzenie grup produktowych.

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 609 444 996
email: doradca@akademiaru.pl

No Responses to “Szkolenie otwarte: Twarde negocjacje dla działu zakupów – 14-15 Lutego 2012”

Leave a Reply