Delegowanie zadań, projektów i funkcji

pdf ikona

MENADŻER NA 5+ DELEGOWANIE ZADAŃ I DOSKONALENIE SAMODZIELNOŚCI PRACOWNIKÓW 

JAK DELEGOWAĆ – UCZYĆ I ROZWIJAĆ, DAJĄC SWOBODĘ W PODEJMOWANIU DECYZJI PRACOWNIKOM I TRZYMAĆ NA PULSIE?

 

rowerek mały“Delegowanie jest jak jazda na rowerze. Kiedy odepniesz boczne kółeczka, parę razy możesz się wywrócić, ale potem jeździsz tak sprawnie i szybko, jak nigdy wcześniej. To, co wydaje się być pomocne, może być w rzeczywistości ograniczeniem.”

Delegowanie zadań jest jednym z trudniejszych zadań każdego menadżera. Każdy zwierzchnik jest odpowiedzialny za efekty pracy swoich podwładnych w danym obszarze i dlatego każdego z nich dotyka konflikt wewnętrzny związany z jednoczesnym silnym poczuciem kontroli za efekty pracy pracowników a swobodnym ich rozwojem, który wiąże się z możliwością popełniania przez nich błędów. Każdy menadżer zastawania się, gdzie jest ta granica i zadaje sobie te same pytania: Skoro ja odpowiadam za efekty i ja ponoszę konsekwencje za ewentualne błędy, to czy nie szybciej i lepiej będzie, kiedy wykonam to zadanie sam. Czy mogę na tyle zaufać pracownikom, by powierzyć im ważne i odpowiedzialne zadanie? Czy muszę zlecać pracę, którą lubię robić sam? Jak mam nauczyć ich podejmowania decyzji, skoro złe decyzje mogą być dla wszystkich bardzo kosztowne? Jak uczyć samodzielności dając pracownikowi swobodę działania i jednocześnie kontrolować postępy?

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kierowniczych kadry zarządzającej i wzrost efektywności kierowniczej – potencjału kadry zarządzającej zespołami produkcyjnymi, handlowymi, projektowymi, specjalistycznymi, biurowymi.

Stawiamy na zasadę 80 % praktyki – 20% teorii. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w wielu symulacjach kierowniczych, wykonają też wiele praktycznych ćwiczeń.  Są one opracowane na bazie rzeczywistych sytuacji trudnych i doświadczeń, z którymi od lat borykają się menadżerowie w naszym kraju.

Warto wybrać naszą firmę, z uwagi na to, że od lat współpracujemy ze stałą kadrą trenerską. Nasi trenerzy, specjaliści i doradcy prowadząc szkolenia bazują na swoim bogatym doświadczeniu zawodowym i menadżerskim. Nasze szkolenia są praktyczne i pokazują jak zwiększać osobistą efektywność kierowniczą kadry menadżerskiej w naszych Polskich realiach.

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICY:

 • Zdobędą wiedzę o delegowaniu zadań, jako skutecznej metodzie zarządzania i metodzie budowania odpowiedzialności za swoją prace i za zadanie;
 • Poznają skuteczne metody delegowania zadań i uprawnień na podwładnych;
 • Zdobędą narzędzia pomocne w doskonaleniu samodyscypliny, konsekwencji i osiągania celów zawodowych;
 • Dowiedzą się, jak zwiększyć samodzielność swoich podwładnych;
 • Będą świadomi swojego wpływu na rozwój organizacji, w której pracują;

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Delegowanie zadań jako element zarządzania procesami w organizacji

 • Kluczowe procesy i analiza podstawowych działań na danym stanowisku pracy
 • Uczestnictwo w efektywności zespołu
 • Zadania rutynowe a zadania specjalne
 • Delegowanie zadań w zespole
 • Rozwijanie i uczenie pracowników poprzez delegowanie władzy

2. Skuteczne delegowanie zadań

 • Przygotowanie do delegowania zadań
 • Ustalenie obszaru zdań do delegowania – określanie celów i priorytetów
 • Wyznaczenie zadań podwładnym
 • Sposoby przekazywania zadań
 • Techniki formułowania celów
 • Cele i zadania
 • W jaki sposób ustalać cele indywidualne i zespołowe?
 • Rodzaje celów
 • Kto ustala cele zespołu?
 • W jaki sposób opisywać zadania?
 • Co zagraża pracy na wspólny cel?

3. Delegowanie zadań i rozwijanie umiejętności kierowniczych

 • Delegowanie zadań (co, kiedy, dlaczego, komu, jak)
 • Motywowanie pracowników do wykonywania zadań
 • Pomoc pracownikowi – co może zrobić zwierzchnik, aby pomóc pracownikowi? Jakich działań powinien unikać?
 • Szkolenie i uczenie pracownika

4. Tworzenie systemu kontroli

 • Jak ustalać sposób i termin kontroli?
 • Jak informować o tym pracownika?
 • Jak egzekwować i oceniać zleconą pracę?

5. Dlaczego zwierzchnik nie deleguje władzy?

 • Mity i fakty
 • Rola pozytywnego nastawienia do delegowania zadań
 • Przeszkody natury psychologicznej uniemożliwiające delegowanie zadań
 • Zakres uprawnień pracownika
 • Błędy i odpowiedzialność

6. Rozwijanie samodzielności podwładnych

Ustalanie czynników blokujących samodzielność:

 • niska samodzielność jako postawa i cecha charakteru
 • gry psychologiczne pracownika i lęk przed podejmowaniem decyzji
 • samoutrudnianie i mechanizmy obronne
 • przyczyny zrzucania trudnych spraw na barki zwierzchnika

7. Ćwiczenia poświęcone rozwijaniu samodzielności

Kiedy zwierzchnik naprawdę musi podjąć decyzję?

Generowanie pomysłów i rozwiązań

Procedura załatwiania trudnych spraw

 • typowe problemy w pracy
 • nietypowe zadania
 • ustalenie procedur dla pracowników

 8. Sprzymierzeńcy w delegowaniu zadań:

Twoje techniki, sposoby i gry wobec technik, sposobów i gier innych

Metoda odmawiania i mówienia NIE

 

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy