Rozmowy oceniające

Nasi klienci często mówią, że kierownik staje się prawdziwym kierownikiem dopiero wtedy, gdy ocenia swoich pracowników. Zgadzamy się z tym w 100%. Ocena jest dla zwierzchnika tym, czym teka dla ministra. Nie ma dobrego kierowania bez wyznaczenia standardów pracy i zachowań, i bez oceny, jak pracownik te standardy realizuje. Standardy te to po prostu oczekiwania kierownika. To sformułowanie odpowiedzi na pytanie „jak chcę, jako twój zwierzchnik, byś wykonywał swoją pracę”.

Prowadzenie rozmów oceniających jest jednym z najtrudniejszych zadań. To ważne przeżycie zarówno dla zwierzchnika, jak i dla podwładnego – o ile oczywiście chcemy przeprowadzić taką rozmowę rzetelnie i chcemy uczynić z niej narzędzie rozwoju i motywowania. Nasi trenerzy niejeden raz widzieli, jak pomimo wcześniejszych ćwiczeń i przygotowania, kierownikowi trudno było wypowiedzieć wcześniej ustaloną ocenę, albo jak kierownik był zaskakiwany reakcją podwładnych.

W wielu firmach odpowiadaliśmy za wdrożenie systemu ocen (w skrócie SOOP – System Oceny Okresowej Pracowników). Prowadziliśmy najpierw wywiady z pracownikami, analizowaliśmy dokumentację pracowniczą, by stworzyć odpowiedni dla danej firmy regulamin oceniania i arkusz oceny: kryteria i skalę. Potem prowadziliśmy szkolenie dla osób oceniających z techniki prowadzenia rozmowy oceniającej. Uczestniczyliśmy również w samych rozmowach czyli prowadziliśmy superwizję rozmów oraz on the Job training.

Aby przeprowadzić takie szkolenie jak najlepiej, chcielibyśmy zapoznać się z Państwa dokumentacją systemu ocen, z regulaminem i arkuszami ocen. Wtedy dopiero możemy przygotować szkolenie, czy to w formie wykładowej, czy bardziej aktywnej. Musi ono bowiem być oparte na Państwa realiach.

 Dzięki udziałowi w szkoleniu Osoby Oceniające:

-  Docenią znaczenie i ważność systemu okresowej oceny pracowników oraz samych rozmów oceniających;

- Nauczą się wykorzystywać system ocen do budowania motywacji, zaangażowania oraz korygowania zachowań i postaw;

-  Będą postrzegani jako sprawiedliwie oceniający;

-  Dowiedzą się, jak powinni się przygotować do rozmowy oceniającej;

-  Poznają strukturę rozmowy oceniającej;

-  Dowiedzą się, jak komunikacja z podwładnymi wpływa na osiągane wyniki

-  Nauczą się rozwiązywać trudne sytuacje pojawiające się podczas rozmów oceniających;

-  Dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni, jako zwierzchnicy prezentować podczas rozmów oceniających;
- Dowiedzą się jak powinno wyglądać profesjonalne zakończenie i podsumowanie rozmowy oceniającej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Dlaczego ważne jest ocenianie pracownika? 

Ocena formalna a ocena nieformalnaWady i zalety oceny okresowej

Korzyści wynikające z systemu ocenKorzyści wynikające z rozmowy oceniającej

Czyja rola najważniejsza? 

Rola zwierzchnika i jego postawy związane z ocenianiem pracowników i prowadzeniem rozmów oceniajacych

Nauka przez modelowanie, czyli podwładny obserwuje Twoje zachowanie i je naśladuje

Błędy po stronie Kierownika skutkujące obniżaniem wartości ocen okresowych

Działania Kierownika  wspierające wdrożenie systemu ocen pracowniczych

Przygotowanie do rozmowy oceniającej 

Obszary jawne i obszary poufne oceny

Własne przygotowanie przez Kierownika

Przygotowanie pracownika do procesu oceny

Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika

Obszar i kryteria oceny

Prawa ocenianego i oceniającego

Przyjmowanie oceny przez pracownika

Wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy

Wybór miejsca spotkania

Rozmowa oceniająca z pracownikiem  Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania

Etapy rozmowy oceniającej

Przekazanie celu spotkaniaUstalenie przebiegu spotkania

Ustalenie zasad komunikacji

Okoliczności łagodzące

Sposoby prowadzenia i zamykania dyskusji

Radzenie sobie z obiekcjami pracownika i z różnicą zdań


Samoocena pracownika Jak przygotować pracownika do samooceny?
Przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych Przepis na wzorcową pochwałę

Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron pracownika

Wzmacnianie zachowań pożądanychPochwała, jako narzędzie motywacji

Cel krytyki

Techniki przekazywania negatywnych informacji

Rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy

Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce

Błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji

Wsparcie pracownika w sytuacji negatywnej / niskiej oceny


Trudne sytuacje. Ciemna strona oceniania

 

Pułapki w procesie oceniania

Najczęstsze błędy w procesie oceniania (brak klarownych kryteriów oceny, efekt ostatniej chwili, efekt czynników ekstremalnych, efekt faworyzowania, efekt zawyżonej oceny, efekt twardej ręki, efekt złotego środka, efekt potrzeby firmy) Zwierzchnik czy kolega? Ocena osoby lubianej

Trudne zachowania podwładnego

·   Lęk przed oceną

·   Brak zgody z oceną zwierzchnika

·   Niedojrzałość emocjonalna

·   Szantaż emocjonalny, gry i manipulacje

Trudne zachowania oceniającego

Motywy jawne i ukryte procesu oceny (szczery zamiar pomocy, ukaranie pracownika, utrzymanie w ryzach, poniżanie, podkopywanie kariery). Próby przeciwdziałania

 

Po rozmowie… Wprowadzanie zmian

 

Ustalanie dalszego planu rozwoju pracownika

Definiowanie celu oraz metod jego osiągnięcia

Techniki motywowania pracowników do zmian

Doskonalenie wyników podwładnychWsparcie podczas pokonywania przeszkód

Ustalenie ścieżek rozwoju pracownika