Rozmowy oceniające z pracownikami

 

ROZMOWY OCENIAJĄCE Z PRACOWNIKAMI

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • zwiększą swoje umiejętności interpersonalne
 • dowiedzą się, jak komunikacja z podwładnymi wpływa na osiągane wyniki
 • poznają skuteczne techniki komunikacji wewnętrznej i techniki wpływu psychologicznego
 • nauczą się prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • dowiedzą się, jakie standardy zachowań powinni, jako zwierzchnicy prezentować podczas rozmów oceniających i innych trudnych rozmów z pracownikami
 • poznają swoje mocne i słabsze strony w zakresie komunikacji i otrzymają narzędzia doskonalenia
 • zwiększą poczucie pewności siebie z kontaktach z podwładnymi oraz w sytuacjach trudnych, niestandardowych, nieprzewidzianych

Dla uczestników szkolenia film instruktażowy dotyczący przeprowadzenia wzorowej rozmowy oceniającej – GRATIS!!!

PROGRAM SZKOLENIA:

OCENA I ROZMOWA OCENIAJĄCA

1. Dlaczego ważne jest ocenianie pracownika?
 • Ocena formalna a ocena nieformalna
 • Wady i zalety oceny okresowej
 • Korzyści wynikające z systemu ocen
 • Korzyści wynikające z rozmowy oceniającej

2. Czyja rola najważniejsza?

 • Rola Kierownika i jego postawy we wdrożeniu systemu ocen
 • Nauka przez modelowanie, czyli podwładny obserwuje Twoje zachowanie i je naśladuje
 • Błędy po stronie Kierownika skutkujące obniżaniem wartości ocen okresowych
 • Działania Kierownika  wspierające wdrożenie systemu ocen pracowniczych

3Przygotowanie do rozmowy oceniającej

 • Obszary jawne i obszary poufne oceny
 • Własne przygotowanie przez Kierownika
 • Przygotowanie pracownika do procesu oceny
 • Ustalenie i przekazanie celu oceny pracownika
 • Obszar i kryteria oceny
 • Prawa ocenianego i oceniającego
 • Przyjmowanie oceny przez pracownika
 • Wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy
 • Wybór miejsca spotkania

4. Rozmowa oceniająca z pracownikiem

 • Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Przekazanie celu spotkania
 • Ustalenie przebiegu spotkania
 • Ustalenie zasad komunikacji
 • Okoliczności łagodzące
 • Sposoby prowadzenia i zamykania dyskusji
 • Radzenie sobie z obiekcjami pracownika i z różnicą zdań
5. Samoocena pracownika
 • Jak przygotować pracownika do samooceny

6. Przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych

 • Przepis na wzorcową pochwałę
 • Odwoływanie się do zasobów i mocnych stron pracownika
 • Wzmacnianie zachowań pożądanych
 • Pochwała, jako narzędzie motywacji
 • Cel krytyki
 • Techniki przekazywania negatywnych informacji
 • Rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy
 • Przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
 • Błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
 • Konstruktywna krytyka. Specjalne techniki
 • Wsparcie pracownika w sytuacji negatywnej / niskiej oceny

7. Trudne sytuacje. Ciemna strona oceniania

 • Pułapki w procesie oceniania
 • Najczęstsze błędy w procesie oceniania (brak klarownych kryteriów oceny, efekt ostatniej chwili, efekt czynników ekstremalnych, efekt faworyzowania, efekt zawyżonej oceny, efekt twardej ręki, efekt złotego środka, efekt potrzeby firmy)
 • Zwierzchnik czy kolega? Ocena osoby lubianej
 • Trudne zachowania podwładnegoTrudne zachowania oceniającego
  • Lęk przed oceną
  • Brak zgody z oceną zwierzchnika
  • Niedojrzałość emocjonalna
  • Szantaż emocjonalny, gry i manipulacje
 • Motywy jawne i ukryte procesu oceny (szczery zamiar pomocy, ukaranie pracownika, utrzymanie w ryzach, poniżanie, podkopywanie kariery). Próby przeciwdziałania

8. Po rozmowie… Wprowadzenie zmian

 • Ustalanie dalszego planu rozwoju pracownika
 • Definiowanie celu oraz metod jego osiągnięcia
 • Techniki motywowania pracowników do zmian
 • Doskonalenie wyników podwładnych
 • Wsparcie podczas pokonywania przeszkód
 • Ustalenie ścieżek rozwoju pracownika

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Trenerzy: Trenerzy Akademii Rozwoju Umiejętności lubią i potrafią uczyć. Mają doświadczenie w szkolonej dziedzinie. Umieją pracować z grupą i zmotywować jej członków do zmian.

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe oraz przerwę śniadaniową
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Akademia Rozwoju Umiejętności jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych działa w oparciu o KODEKS DOBRYCH PRAKTYK i nie łączy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy.

Oceny czy selekcje mogą odbyć się na drodze indywidualnej lub grupowych badań kompetencji i potencjału pracowników.

Powyższe programy szkoleń są utworem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawa Autorskiego i prawa pokrewnego. Wszelkie zmiany oraz rozporządzanie i korzystanie niezgodne z przeznaczeniem z niniejszego utworu wymaga uprzedniej zgody osób, do których należą prawa autorskie, tj. firmy Akademia Rozwoju Umiejetności. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszych programów szkoleń, osoby uprawnione skorzystają z drogi prawnej dochodzenia swoich praw.