REKRUTOWANIE WYŻSZEJ KADRY MANADŻERSKIEJ

PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE KONKURSU OD A DO Z

NA STANOWISKA MENADŻERSKIE

 Z WYKORZYSTANIEM METOD ASSESSMENT CENTER

Proces rekrutacji jest ważnym etapem, zarówno dla Firmy, jak i dla pracownika. Jako firma doradczo – szkoleniowa zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobach rekrutujących, szczególnie jeśli nie rekrutuje się pracownika dla siebie.

Mamy blisko 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem metod Assessment Center dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych, urzędów i instytucji.

Jesteśmy autorami własnych, sprawdzonych wielokrotnie procedur rekrutacji i selekcji na zróżnicowane stanowiska, opracowujemy także wewnętrzne standardy procesów rekrutacji i selekcji dla naszych klientów. Nasze doświadczenie i stosowanie niestandardowych metod rekrutacyjnych powoduje, że nie dajemy się zwieść efektowi pierwszego wrażenia.

Szkolenie, które proponujemy jest kierowane dla osób doświadczonych. Podczas szkolenia uczymy, jak wykorzystać niestandardowe metody oceny kandydatów, szczególnie podczas rekrutacji wyższej kadry menadżerskiej. Nasze doświadczenie w tym zakresie, czyli korzystanie z różnych metod oceny kompetencji jednocześnie, pozwala w sposób obiektywny oceniać coraz lepiej prezentujących się kandydatów.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zróżnicowane metody oceny kandydatów, stosują je na kandydatach i uczą się w praktyce oceny kompetencji i umiejetności interpretacji zachowań.

PRZEBIEG SZKOLENIA:

 1. Analiza wybranego stanowiska pracy i diagnozy oczekiwań wobec kandydata – analiza dokumentów, wywiad i ankietowanie, stworzenie profilu kompetencyjnego kandydata idealnego na wybrane stanowisko. Utworzenie siatki selekcyjnej dla wybranego stanowiska;

 2. Analiza dokumentów nadesłanych przez kandydatów – kryteria weryfikacji dokumentów;

3. Wybór kandydatów do badań psychologicznych i procedury Assessment Center. Kandydaci, którzy spełniają określone wymogi formalne są dobierani w grupy konkursowe.

4. Dobór metod oceniających kompetencje i przetestowanie ich w praktyce:

 • Zadanie kierownicze (symulacja kierownicza) - Symulacja kierownicza w dość wierny sposób odzwierciedla rzeczywistość kierowniczą. W zależności od profilu firmy dobierany jest typ symulacji.
 • Testy wiedzy – sprawdzające poziom wiedzy, wyjściowe przygotowanie kandydata do pełnionej funkcji;
 • Case study;
 • Próbki pracy;
 • symulacje trudnych rozmów;
 • gry i zadania diagnostyczno – problemowe;
 • wykorzystanie testów psychologicznych badające predyspozycje społeczne dla osób z uprawnieniami;
 • wykorzystanie testów pedagogicznych badających predyspozycje zawodowe;
 • testy i kwestionariusze diagnostyczne dla osób bez wykształcenia psychologicznego;
 • wywiad kompetencyjny – ćwiczenia w interpretacji odpowiedzi kandydatów na zadawane pytania o dużym poziomie ogólności;
 • zastosowanie technik projekcyjnych w rekrutacji

5. Sposoby analizy danych i projektowanie raportów dla zarządu. 

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe

Termin szkolenia: Według harmonogramu, 12 godzin zegarowych (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1500 zł. netto + 23%VAT (od osoby)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przez trenera z praktycznym doświadczeniem trenerskim i zawodowym w szkolonej dziedzinie;
 • udostępnienie sali szkoleniowej;
 • bogate materiały szkoleniowe z wieloma praktycznymi wskazówkami;
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek;
 • obiad;
 • certyfikaty.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy