PSYCHOGRAFOLOGIA JAKO NARZĘDZIE OCENY KOMPETENCJI

Techniki projekcyjne pozwalają odkryć to, co często jest niewypowiedziane… 

Ocenianie kompetencji, cech osobowości, predyspozycji, talentów, jest bardzo trudnym zadaniem. Podczas oceniania my sami, jako oceniający mamy problem z tym, jakie metody wybrać, by ocenić właściwie, rzetelnie, sprawiedliwie i jak najbardziej obiektywnie. Kandydaci, którzy przychodzą na rozmowy są coraz lepiej przygotowani, robią na nas coraz lepsze wrażenie, a potem nie spełniają naszych oczekiwań.

Prezentowane przez nas narządzie oceny da możliwość rzeczywistej oceny kandydata pod kątem uwidocznienia jego prawdziwych cech i predyspozycji.

PSYCHOGRAFOLOGIA – Techniki projekcyjne to narzędzie oceny, do których kandydat nigdy się nie przygotuje. Dzięki tym narzędziom mamy możliwość, by zobaczyć, jaki ktoś jest naprawdę, a nie jakim nam się przedstawia. 

 konie

pismoAnaliza psychografoliczna wycinka pisma – pismo to dynamiczny wymiar osobowości, analiza pisma badanego ukazuje zależność pomiędzy osobowością badanego, a jego pismem. Pismo jest zmienne w perspektywie historii życiowej, w zależności od tego, jaki kto jest, co przeżył i jakich zmian planuje dokonać.

Szkolenie kierowane jest do osób, które zajmują się rekrutacją i selekcją oraz dla wszystkich osób oceniających kompetencje. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:

 • Otrzymają narzędzia rzetelnej oceny, które wzbogacą stosowanej do tej pory narzędzia oceny;
 • Poznają techniki projekcyjne, jakimi są analiza pisma i podpisu;
 • Nauczą się w praktyce stosować narzędzia;
 • Przetestują w praktyce zastosowanie poznanych technik na sobie i na innych;
 • Dzięki ukończeniu szkolenia będą mogli stosować poznane techniki w codziennej pracy;
 • Będą mogli włączyć poznane techniki do firmowego standardu rekrutacji, selekcji i oceny.

PROGRAM SZKOLENIA:

PISMO JAKO DYNAMICZNY WYMIAR OSOBOWOŚCI 

ANALIZA WYCINKÓW PISMA

1. Psychografologia – geneza metody, sposoby korzystania w codziennej pracy.

2. Pojęcie i symbolika przestrzeni w psychografologii – psychoprzestrzeń.

3. Nauka oceny i interpretacji pisma w oparciu o elementy:

 • Wielkość i szerokość liter;
 • Akcenty dolne i górne
 • Pochylenie pisma;
 • Odległość między wyrazami, między wierszami
 • Prowadzenie linii
 • Marginesy
 • Tempo i nacisk
 • Prezentacja pisma na całej stronie, jego kompozycja;
 • Nacisk pisma;
 • Sposób stawiania znaków;
 • Sposoby łączenia liter;
 • Rodzaje pętlic górnych i dolnych;
 • Rodzaje stosowanych marginesów;
 • Charakterystyczne szczegóły w rękopisie;
 • Regularność pisma

4. Analiza podpisu

5. Cechy specjalne pisma

6. Ćwiczenia w samodzielnej analizie próbek pisma.

Jak analizować pismo w praktyce?  Jak te poszczególne informacje złożyć w całość? Koordynaty analizy.

Analiza pisma w Polsce, a metodologia niemiecka i francuska.

Przygotowanie opisu cech kandydata na potrzeby rekrutacji.