PATRYCJA DORSZ VEL DROŻDŻ

Patrycja4jpg

  • Pedagog, trener, coach, mediator, doradca zawodowy i personalny, manager z niemalże dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w różnorodnych obszarach rozwoju osobistego, zawodowego oraz rozwoju organizacji.
  • Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ze specjalizacją doradztwo zawodowe i personalne.
  • Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Szkołę Coachów oraz Kurs Mediacji Cywilnych i Rodzinnych, Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Par i Rodzin oraz licznych kursów doskonalących kompetencje w zakresie rozwoju kompetencji interpersonalnych, menedżerskich i handlowych. Obecnie doktorantka na Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadząca badania w obszarze zagadnienia konfliktu i mediacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej, coachingowej oraz w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji pracowników. Przeprowadzała audyty personalne i opracowywała plany usprawniania wewnętrznych procesów personalnych w organizacjach. Szczególne doświadczenia posiada we wdrażaniu coachingowej kultury zarządzania na wszystkich szczeblach zarządzania oraz standardów obsługi klienta opartych na stylu doradczym i eksperckim. Pracowała jako trener wewnętrzny oraz coach zajmując się rozwojem kompetencji interpersonalnych, handlowych i menedżerskich.

Droga zawodowa od początku inspirowana była harmonijnym i synergicznym powiązaniem ze sobą wszechstronnych obszarów rozwoju człowieka – zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym, a także w aspekcie dzieciństwa i dorosłości. Rozwój zainteresowań nieustannie dotykał zarówno zagadnień osobowościowo- psychologicznych, ale także biznesowych i edukacyjno-zawodowych człowieka. Misją zawodową jest wspieranie w poszerzaniu perspektywy, osiąganiu osobistych celów życiowych i zawodowych, efektywnym wprowadzaniu zmian w obszarach osobistych i biznesowych.