Motywowanie zespołu pracowników produkcji – termin otwarty

Posted in: Aktualne szkolenia, Aktualności- Jan 10, 2011 No Comments

AKADEMIA ROZWOJU TO Szkolenia pełne sukcesów zaprasza Szanownych Państwa na szkolenie otwarte:

” MOTYWOWANIE ZESPOŁU PRACOWNIKÓW PRODUKCJI DO LEPSZEJ PRACY, ZAANGAŻOWANIA I PRZESTRZEGANIA ZASAD WYZNACZONYCH PRZEZ KIEROWNIKA, LIDERA”

Czas trwania szkolenia:
2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin
do uzgodnienia, w godzinach od 9.00 do 15.00

Inwestycja
970 zł netto od osoby

Miejsce szkolenia
Sala szkoleniowa w AKADEMII ROZWOJU, ul. J. Kilińskiego 24, Wrocław

UWAGA!
Szkolenie jest dostosowane do specyfiki pracy w zespole produkcyjnych. Jest oparte o symulacje kierownicze symulacje pracy na liniach produkcyjnych. Jest zwieńczeniem naszej 15 letniej pracy z zespołami produkcyjnymi, zawiera wskazówki i konkretne rozwiązania problemów i konfliktów – nie teorię.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Dzięki udziałowi w szkoleniu Menedżerowie Liniowi:

 • dowiedzą się, jak zwiększyć motywację własną i podwładnych do pracy
 • otrzymają skuteczne narzędzia zarządzania i budowania motywacji pracowników do realizacji postawionych im celów
 • zrozumieją, jak wielką wartością jest zespół stabilny, czujący się bezpiecznie a przez to zaangażowany
 • nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych
 • poznają lepiej swoich podwładnych i odkryją, co jest dla nich ważne
 • nauczą się konkretnych technik budowania w zespole zaangażowania oraz identyfikacji z firmą
 • dowiedzą się, czym motywować, jeśli nie pieniędzmi, czyli o motywacji pozafinansowej

Program Szkolenia:

1. Motywacja – klucz do efektywności

Wpływ motywacji na wykonywanie zadań

Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć?

Modele motywacji a wyniki pracownika (motywacja osiągnięć, hubrystyczna, wewnętrzna, zewnętrzna, nakierowana na cel, na unikanie porażek.)

Sytuacje wymagające motywowania

2. Zaangażowanie Menedżera Liniowego w rozwój pracowników

Rożne sposoby rozumienia rozwoju.

Jak dać pracownikowi odczuć, że nie tylko firma, ale i Menedżer Liniowy dba o rozwój pracownika.

3. Rola pracownika w firmie

Zaspokajanie potrzeby ważności każdego pracownika

Wsparcie firmy i kadry kierującej w osiąganiu celów

Budowanie identyfikacji pracownika z firmą

Cele osobiste pracownika a cele zawodowe

Praca – narzędzie osiągania celów osobistych i samorealizacji

4. Motywowanie do przestrzegania wartości fabryki w codziennej pracy

Określenie wartości, jako celów działań motywacyjnych

Przejawy respektowania wartości w codziennej pracy

Oparcie informacji zwrotnych o wartości firmy

Wartości, jako narzędzie budowania stabilnego i zaangażowanego zespołu

5. Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników:

 • przyczyny spadku motywacji do pracy
 • sytuacje i czynniki „niemotywujące”
 • objawy jawne i „niepozorne” obniżonej motywacji; najczęstsze przyczyny oraz trafne ich diagnozowanie
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom

6. Co motywuje mój zespół?

Sposoby odkrywania czynników motywujących do pracy indywidualnie dla każdego pracownika

Techniki specjalne i standardowe. Kwestionariusz diagnostyczny

7. Budowanie zaangażowania pracownika:

 • rozpoznawanie indywidualnej strategii samomotywowania pracownika
 • konkretne sposoby zdobywania informacji o potrzebach i wartościach pracownika
 • jak dobrać skuteczne środki motywowania?
 • związek pomiędzy zaspokajaniem potrzeb pracownika a jego motywacją do pracy
 • wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

8. Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania?

Rola wynagrodzenia i jego wpływ na wyniki pracownika

Satysfakcja a motywacja, – czyli dlaczego po podwyżce nie wzrasta, jakość pracy?

Gdy pracownik zarabia za mało… Gdy pracownik zarabia dużo…

9. Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika

Motywowanie poprzez (m.in.):

 • nagrody i kary
 • wzbudzanie reguły wzajemności i zaangażowania
 • odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • twórcze wykorzystywanie błędów
 • poprzez dobór rodzaju zadania
 • jasny podział i zakres obowiązków
 • informacje zwrotne o pracy
 • pochwały i konstruktywną krytykę
 • poniesienie konsekwencji zaniedbania obowiązków służbowych
 • odwoływanie się do współzawodnictwa
 • przywoływanie sukcesów
 • stymulowanie pracowników do współpracy i wytyczania celów firmy i do współodpowiedzialności
 • jasność celów i misji
 • inne

10. Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy

Nagrody:

 • jak i kiedy je stosować?
 • nagrody najbardziej motywujące
 • czy pieniądze są najlepszym sposobem motywowania?
 • indywidualne podejście do motywowania
 • konkretne sposoby wpływania na wzrost chęci do pracy i budowania u pracownika odpowiedzialności
 • formułowanie pochwał i odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
 • o nagrodach, które stają się dla pracownika kary

Kary:

 • czy należy je stosować i w jaki sposób?
 • przeciwdziałanie spadkowi motywacji do pracy po udzielonej krytyce
 • błędy pracownika – sposoby na rozwiązanie problemu i jednoczesne podniesienie motywacji
 • czy błędy można wykorzystać twórczo? Konstruktywna krytyka oraz informacje zwrotne o pracy. Specjalne techniki

11. Rozmowa motywująca

Kiedy warto przeprowadzić rozmowę motywującą z pracownikiem?

Schemat rozmowy motywującej

Symulacje rozmów z pracownikami

Forma szkolenia

Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym.

Materiały szkoleniowe

Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Zapisz się na szkolenie

Karolina Binek
tel.: 71/ 785 10 08
kom.: 609 444 996
email: doradca@akademiaru.pl

No Responses to “Motywowanie zespołu pracowników produkcji – termin otwarty”

Leave a Reply