MARTA NIEZGÓDKA KUCYPER

zdjęcie Marta małe

  • Trener z 15 letnim praktycznym doświadczeniem w firmach produkcyjnych, handlowych, coach, doradca zawodu;
  • Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kompetencje menadżerskie oraz w badaniach kompetencji dla kadry zarządzającej produkcją oraz zespołami handlowymi;
  • Ma duże doświadczenie w pracy z kadrą nauczycielską, urzędnikami, służbami publicznymi w zakresie doskonalenia kompetencji kierowniczych oraz interpersonalnych;
  • Współwłaściciel firmy Akademia Rozwoju Umiejętności, osoba zarządzająca zespołem trenerskim oraz przygotowująca zespół trenerski do pracy w oparciu o oczekiwania klienta;
  • Wspiera kadrę zarządzającą we wdrożeniach narzędzi z obszarów Lean Manufacturing;
  • Wspiera siły handlowe w doskonaleniu kompetencji handlowych, negocjacyjnych na polu kupna – sprzedaży;
  • Specjalista w obszarze szkoleń i wdrażania standardów HR: budowanie systemów ocen: SOOP, ocena 360, AC, DC, Rekrutacja i Selekcja, Architektura Kariery, Zarządzanie Talentami i ścieżkami rozwoju zawodowego, Poradnictwo zawodowe i edukacyjne, Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne. 
  • Absolwentka pedagogiki na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Dyplomowany doradca zawodu w Unii Europejskiej;
  • Absolwentka poradnictwa zawodowo — edukacyjnego i poradnictwa psychologiczno — pedagogicznego.

Specjalizuje się w szkoleniach, badaniach kompetencji i coachingach dla kadry zarządzającej niższego i wyższego szczebla. Ma bardzo duże doświadczenie we współpracy z firmami produkcyjnymi i handlowymi, także z kadrą nauczycielską i pracownikami służb publicznych. W obszarze szkoleń miękkich z zakresu doskonalenia kompetencji kierowniczych, specjalizuje się w szkoleniach m.in. z obszaru kierowanie zespołem; budowania autorytetu zwierzchnika; motywowanie pozafinansowego i kształtowanie postaw; komunikacja interpersonalnej, komunikacja asertywna; komunikacja wewnętrzna w firmie; rozwiązywanie konfliktów; delegowanie zadań i doskonalenie samodzielności i odpowiedzialności pracowników; budowanie zespołów; zarządzanie zmianą, budowanie systemów ocen i prowadzenie rozmów oceniających. Jej główne zadania i działania poświęcone są wsparciu pracowników klienta  w trudnych sytuacjach kierowniczych, rozwojowych, zawodowych. Jej szkolenia są praktyczne, warsztatowe, cenione przez uczestników. 

W obszarze doskonalenia kompetencji handlowych współpracuje z zespołami handlowców i kupców w obszarze doskonalenia kompetencji handlowo – negocjacyjnych. Wspiera klientów w procesach na polu: kupna – sprzedaży. Bardzo dobrze zna środowisko pracy sprzedawców i kupców z wielu branż, m.in.: przemysł (produkcja) IT, branża medyczna, usługi. Prowadzi bardzo praktyczne szkolenia z obszarów: negocjacje handlowe, negocjacje zakupowe, techniki sprzedaży i obsługi klienta, momenty krytyczne w sprzedaży, szkolenia dla serwisu, reklamacje, windykacje należności. 

W obszarach wdrożeń standardów HR prowadzi szkolenia i wspiera klientów we wdrożeniu standardów: SOOP, Rekrutacja i Selekcja, AC, DC, Talent Management, Badania kompetencji, Architektura Kariery, Badanie potrzeb szkoleniowych, Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne.

Prowadzi wiele długofalowych – wieloletnich projektów rozwojowych i diagnostycznych, realizowanych głównie dla firm produkcyjnych. W ostatnim czasie realizowała projekty szkoleniowe i coachingowe m.in. dla firm: Ronal Polska, GKN Driveline, Wix – Filtron, Colgate – Palmolive, Nb Polska/ Velux, DeLaval, Schumacher Packaging, Sauer Danfoss, Hormann, Plastmer, Linpac, Clavey Maintenance Service, Nifco, Severstallat Silesia, Eurovia, Electrolux Poland, Silesia Plastic, Spinko, Korff Isolmatic, AAM Poland, Eisberg, Rileta, Wuppermann, Netbox, BP Europa, Cabinplant, Oleofarm, Piekarnia Familijna, Convert Paper, Mondelez, Roben Polska, Libet, Hanza Poland, Werner Kenkel, WSB, Elica, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Sushi Corner, Piekarnia i Ciastkarnia Kłos, AAA AUTO, Polak Meble, Polski Holding Obronny, Herbapol oraz wiele innych. 

Prowadzi szkolenia i treningi typu „on the job” (w miejscu pracy) oraz coaching dla kadry menadżerskiej. Jest specjalistą w pracy opartej na  kompetencyjnym i sytuacyjnym modelu zarządzania. Przygotowuje i prowadzi badania kompetencji metodą Assessment Center i Development Center. Bada predyspozycje zawodowe i społeczne osób na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych.

Jej główne zadania i działania poświęcone są wsparciu pracowników klienta w trudnych sytuacjach kierowniczych i rozwojowych. Na podstawie jej badań przygotowywanych jest wiele długoterminowych projektów rozwojowych w firmach produkcyjnych, które przynoszą oczekiwane rezultaty i poprawę jakości pracy. Doskonale zna problemy i sytuacje trudne z jakimi borykają się kierownicy różnego szczebla. Jest autorką wielu zadań, ćwiczeń, symulacji, case study, gier szkoleniowych, które są standardem pracy trenerów w Akademii Rozwoju Umiejętności. Przygotowuje zespół trenerski do prowadzenia szkoleń zgodnie w oparciu o potrzeby i oczekiwania klienta oraz autorskie konspekty szkoleniowe. 

Praca trenera jest jej pasją. Prowadzi szkolenia w różnych formach, by jak najbardziej zaktywizować grupę i przekazać praktyczne umiejętności. Dba o dostosowanie wiedzy, ćwiczeń i symulacji do specyfiki grupy, umiejętności uczestników i potrzeb.