KRZYSZTOF KUCYPER

Krzysiu Kucyper

  • Trener, praktyk w obszarze zarządzania procesami produkcyjnymi i zarządzania zespołem pracowników produkcji
  • Ponad 17 lat praktycznego doświadczenia w firmie produkcyjnej na wszystkich stanowiskach, w tym na stanowiskach kierowniczych menadżera liniowego i kierownika zmianowego
  • 12 lat praktycznego doświadczenia kierowania zespołem pracowników produkcji w systemie 3 zmianowym, 4 brygadowym
  • Specjalista w zakresie doskonalenia procesu produkcji z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing
  • 14 lat praktycznego doświadczenia w pracy w zakresie zarządzania jakością jednej z największych międzynarodowych firm produkcyjnych na świecie.
  • Znajomość całego procesu produkcyjnego od momentu kontroli wejściowej do momentu kontroli wyjściowej z zachowaniem standardów jakościowych na najwyższym poziomie

Specjalizuje się w szkoleniach i badaniach kompetencji dla kadry kierowniczej produkcji i specjalistów. Od lat współpracuje z menedżerami liniowymi i specjalistami w zakresie doskonalenia kompetencji kierowniczych i kompetencji zawodowych. Prowadzi szkolenia miękkie dla brygadzistów, mistrzów, kierowników m.in. z obszarów: kierowania zespołem produkcji, budowania autorytetu zwierzchnika, motywowania pozafinansowego, komunikacji i asertywności, komunikacji wewnętrznej w firmie, rozwiązywania konfliktów w zespole, delegowania zadań i doskonalenia samodzielności, zarządzania zmianą.

W ostatnim czasie nadzorował merytorycznie i prowadził projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla firm: Wamag, Eisberg, Roben Polska, GKN Driveline Polska, NB Polska/Velux, Sauer Danfoss, Wamag, DeLaval, Rileta, Plastmer, Wix – Filtron, Ronal Polska, Oleofarm, Helvetia, Polaris,  Mondelez, Piekarnia Familijna, Kompozyty, T&P Polska, MM Systemy, Brugman, Nifco Poland, AAA Auto, Piekarnia i Ciastkarnia Kłos, Polski Holding Obronny, Polak Meble oraz wiele innych. 

Pan Krzysztof z praktycznego doświadczenia wie, jak trudno jest menadżerom liniowym połączyć wykonanie zadań operacyjnych i kierowniczych. Sam jednak jest przykładem na to, że oba te rodzaje zadań mogą być wykonywane z jednakowo wysoką jakością.

Jest też specjalistą w zakresie rozwiązań jakościowych i autorem wielu usprawnień produkcyjnych, także w obrębie wdrożenia narzędzi Lean Management. Prowadzi wiele długofalowych projektów rozwojowych i usprawniających pracę na produkcji. Jest specjalistą w szkoleniach z obszarów Lean Manufacturing i wdraża w zakładach produkcyjnych narzędzia: 5S, KAIZEN, TWI, SMED, TPM, VSM, KANBAN, PROBLEM SOLVING, AUDYTY JAKOŚCIOWE.

Jako osoba, która doświadczyła pracy na wszystkich szczeblach kariery w firmie produkcyjnej, potrafi wypracować wiele ciekawych i przede wszystkich praktycznych rozwiązań. Dzieli się też swoim doświadczeniem kierowniczym, pomagając pracownikom klienta przezwyciężyć trudności w kierowaniu pracownikami produkcji.. Prowadzi także szkolenia i treningi „on the job”  – w miejscu pracy, gdzie na bieżąco udziela rzetelnych informacji zwrotnych, a na podstawie tej obserwacji zostaje opracowany plan dalszego doskonalenia. Prowadzi także szkolenia, które mają na celu zrozumienie istoty wprowadzenia narzędzi Lean Manufacturing i Kaizen. Jest autorem wielu szkoleń stanowiskowych i filmów instruktażowych, które były realizowane dla naszych klientów. Jako doradca techniczny również pomaga w opracowaniu wielu ćwiczeń i symulacji kierowanych do firm produkcyjnych.