Konflikty między Brygadzistami a Kierownikami w firmach produkcyjnych

Posted in: Aktualności, Zarządzanie Produkcją- Mar 02, 2011 No Comments

Pobierz cały artykuł i dowiedz się więcej!

Konflikty są rzeczą naturalną i nie da się ich uniknąć. Konsekwencje, do jakich prowadzą, mają wielki wpływ na to, jak kształtuje się i funkcjonuje kultura organizacyjna całego przedsiębiorstwa, jak jest ono postrzegane w środowisku zewnętrznym, jaką ma opinię na rynku pracy. Konflikty są również niezwykle potrzebne i niosą każdemu przedsiębiorstwu wiele niewymiernych korzyści. Sposób, w jaki przedsiębiorstwo komunikuje istnienie konfliktów wewnętrznych i jaką przyjmuje postawę podczas ich rozwiązywania, określa również wzajemne relacje między pracownikami i różnymi działami, a także daje fundamenty pod określenie atmosfery panującej w całym przedsiębiorstwie. W firmach produkcyjnych jednym z głównych mierników tego, jak postrzegana jest fabryka i tego czy ludzie chcą w niej pracować czy też nie, są relacje panujące między menadżerami liniowymi a ich zwierzchnikami. To, co jest głównym wyznacznikiem tych relacji, to podejście do rozwiązywania konfliktów pojawiających się między różnymi szczeblami kierowniczymi fabryki.

Aby można było mówić o konflikcie, coś musi jednocześnie ludzi łączyć jednocześnie tych samych ludzi dzielić. Brygadzistów i ich zwierzchników łączy wspólna praca, odpowiedzialność za efekt i za każdy zasób istniejący w zespole. Często dzieli ich różne (przeciwstawne) pojmowanie roli i funkcji zwierzchnika, odpowiedzialności kierowniczej i postrzeganie siebie w zespole.
Przyczyny konfliktów powstających pomiędzy tymi dwoma grupami zwierzchników można podzielić na pięć głównych kategorii…

No Responses to “Konflikty między Brygadzistami a Kierownikami w firmach produkcyjnych”

Leave a Reply