Komunikacja asertywna

 

BUDOWANIE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI NA PODSTAWIE KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się technik partnerskiej komunikacji
 • dowiedzą się, jak skutecznie oceniać zachowanie innych ludzi, jak chwalić i krytykować pracowników
 • nauczą się wydawać polecenia podwładnym
 • poradzą sobie z najtrudniejszym nawet typem pracowników
 • wzrośnie ich poczucie pewności siebie w kontaktach z innymi
 • znajdą sposoby na skuteczne radzenie sobie z agresją, krytyką i gniewem drugiej osoby
 • nauczą się odmawiać, bronić swoich praw i mówić „nie”, zachowując przy tym dobre relacje z innymi ludźmi
 • poznają zalety i wady każdej z postaw: asertywność, agresja, uległość i dowiedzą się, jak wybierać odpowiedni sposób zachowania się

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest asertywność?
 • Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych
 • Asertywność, jako postawa życiowa
 • Jak osiągnąć cel: najpierw myślę, potem działam (zamiast najpierw działam, potem myślę)

2. Co przeszkadza nam mówić otwarcie, co myślimy? Dlaczego nie zawsze bronimy swoich praw?

 • partnerski a niepartnerski styl prowadzenia rozmowy – diagnoza własna
 • rozpoznawanie barier komunikacyjnych
 • przeszkody natury psychologicznej blokujące asertywne zachowania:
  – diagnoza szkodliwych przekonań na temat samego siebie
  – nasze wyobrażenia o innych ludziach
  – wzory zachowań w trudnych sytuacjach
  – lęk przed irracjonalnym poczuciem winy i osądem innych
  – lęk przed koniecznością bycia asertywnym

3. Asertywność, jako postawa i zachowanie kierownicze

 • Trudności w kierowaniu osobami starszymi, innej płci, kolegami, jako powód przyjmowania postaw uległo – agresywnych
 • Silne zastawienie na realizację wartości firmy i partnerskie stosunki, jako powód braku reakcji w sytuacjach trudnych
 • Zwierzchnik w konflikcie roli (konflikt zwierzchnik – kolega), jak budować autorytet kierowniczy i jednocześnie zachować dobre relacje z zespołem?

4. Czy mamy prawo krytykować innych oraz czy inni mają prawo do wyrażania negatywnych opinii na nasz temat? 

 • sposoby przyjmowania krytyki
 • wyrażanie krytyki
 • praca z trudnymi emocjami własnymi oraz emocjami podwładnego / klienta wewnętrznego

5. Jak mówić NIE i bronić skutecznie swoich praw?

 • kim naprawdę jest osoba agresywna i dlaczego się tak zachowuje?
 • skuteczne sposoby radzenia sobie z osobami agresywnymi
 • jak zmusić rozmówcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa? Metamodel – konkretne techniki pozwalające rozwikłać niejasności języka rozmówcy

6. Relacje z podwładnymi

 • wyrażanie uczuć pozytywnych, jako podstawa dobrych relacji z innymi ludźmi
 • za co, kiedy i jak chwalić innych
 • rozpoznawanie i unikanie manipulacji

7. Asertywność w pracy

 • twórcze spożytkowanie gniewu
 • dawanie sobie rady z krytyką
 • wydawanie poleceń – sprawdzanie zrozumienia polecenia określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli
 • udzielanie informacji zwrotnych o pracy, ich rola w motywowaniu pracownika
 • wyrażanie pochwał i konstruktywnej krytyki
 • techniki argumentacji
 • sposoby rozwijania partnerskiej komunikacji

8. Asertywność, jako postawa, na której zbudowane są techniki współpracy w oparciu o pojęcie klienta wewnętrznego

 • Kolega, współpracownik, jako klient wewnętrzny
 • Zasady obsługi klienta wewnętrznego
 • Proaktywność w budowaniu relacji z innymi

9. Praca nad indywidualnymi problemami

 • ustalanie trudnych sytuacji dla każdej z osób
 • wprowadzanie korzystnych zmian
 • budowanie pewności siebie

10. Modele komunikacji

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Zasada spójności, budowanie odbioru siebie, jako osoby wiarygodnej
 • Pacing i leading – techniki usprawniające komunikowanie się między osobami różnymi
 • Różnica między informacją a komunikacją
 • Między nadawcą i odbiorcą – złożoność procesu komunikacji i jego czynniki
 • Wzorzec komunikacji doskonałej
 • Najczęstsze błędy zakłócające prawidłową komunikację

11. Techniki usprawniające komunikowanie się z klientami wewnętrznymi w fabryce. Budowanie postawy proaktywnej w zakresie komunikowania się

 • Aktywne słuchanie
 • Technika metamodelu
 • Technika chung-up i chung-down
 • Systemy reprezentacji
 • Procedury rozmów z pracownikami oparte na technikach aktywnego słuchania
 • Jakie informacje przekazać, w jaki sposób, komu i kiedy aby być jak najlepiej zrozumianym

12. Praktyka czyni Mistrza
Trener: Przekazywanie informacji jest bardzo ważne. Pamiętacie o tym?
 Ależ oczywiście. Komunikowanie się jest najważniejsze.
I poszli, nic nie mówiąc.

 • Jak wyjść poza deklaracje?
 • Praktyczne ćwiczenia w zakresie komunikowania się z wykorzystaniem techniki, videotreningu (kamera, dyktafon) oraz gier i zabaw psychologicznych z zakresu komunikacji

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 04 – 05.11.2014 oraz 25 – 26.11.2014

Trenerzy: Trenerzy Akademii Rozwoju Umiejętności lubią i potrafią uczyć. Mają doświadczenie w szkolonej dziedzinie. Umieją pracować z grupą i zmotywować jej członków do zmian.

Cena szkolenia: 1100 zł. netto / za osobę, za jedno 2-dniowe szkolenie

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy

Akademia Rozwoju Umiejętności jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych działa w oparciu o KODEKS DOBRYCH PRAKTYK i nie łączy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy.

Oceny czy selekcje mogą odbyć się na drodze indywidualnej lub grupowych badań kompetencji i potencjału pracowników.

Powyższe programy szkoleń są utworem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawa Autorskiego i prawa pokrewnego. Wszelkie zmiany oraz rozporządzanie i korzystanie niezgodne z przeznaczeniem z niniejszego utworu wymaga uprzedniej zgody osób, do których należą prawa autorskie, tj. firmy Akademia Rozwoju Umiejetności. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszych programów szkoleń, osoby uprawnione skorzystają z drogi prawnej dochodzenia swoich praw.