Doskonała Asystentka

PDF ikona smallDOSKONAŁA ASYSTENTKA – PROFESJONALNY SEKRETARIAT

Sekretariat to jedna z najważniejszych komórek w firmie. To w tym miejscu klienci, kontrahenci, partnerzy i goście dokonują pierwszej oceny Twojej firmy. Odpowiedni wizerunek  kreowany jest właśnie w pierwszej kolejności przez asystentki i sekretarki, które swoim zachowaniem budują profesjonalizm Twojej firmy w oczach Twoich klientów. 

office-820390__480Na tym stanowisku nie ma czasu na bałagan, stres i niezorganizowanie. Tu wszystkie działania muszą przebiegać terminowo i bez pomyłek. Proponowane przez nas szkolenie to praktyczna baza wiedzy, dzięki której Twoje asystentki/sekretarki będą stanowiły wizytówkę Twojej firmy.

Trudy pracy sekretarek i asystentek może zrozumieć tylko ktoś, kto pracował w takim charakterze. Panuje dość krzywdzące przekonanie, że aby pracować jako sekretarka czy asystentka wystarczy być ładną i miłą, niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wieloma zróżnicowanymi kompetencjami musi cechować się osoba, która sprawnie prowadzi sekretariat czy recepcję. My tę pracę dobrze rozumiemy i szanujemy. 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI:

 • dowiedzą się, jak w praktyce realizować hasło „sekretariat, recepcja – wizytówką firmy”;
 • poznają zasady współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi typu, poznają ich oczekiwania co do standardów obsługi;
 • poznają technik wpływu psychologicznego ułatwiające pracę z różnymi typami ludźmi;
 • przyswoją sobie zasady etykiety biznesowej i otrzymają odpowiedzi na wiele ważnych pytań z tego zakresu;
 • poznają sposoby wzbudzania pożądanego efektu i wywierania odpowiedniego wrażenia na innych;
 • nauczą się, jak sprawnie i profesjonalnie prowadzić sekretariat firmy;
 • poznają sposoby efektywnego wykorzystania czasu pracy;
 • dowiedzą się, w jaki sposób zyskać zadowolenie klienta / przełożonego;
 • poznają sposoby radzenia sobie z trudnym klientem / szefem;
 • nauczą się efektywnie wykorzystywać telefon, także stosując podstawowe zwroty grzecznościowe
 • otrzymają konkretne wskazówki, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, z trudnymi dla nich osobami

PROGRAM SZKOLENIA:

PLANOWANIE PRACY, ORGANIZOWANIE, SAMODZIELNOŚĆ

1. Zadania i predyspozycje osobowościowe asystentki – sekretarki

Zasady pracy pod presją czasu, wielu zadań, innej osoby

2. Planowanie jako proces, Zdefiniowanie indywidualnych celów zawodowych i prywatnych

Wykorzystanie wiedzy o celach w efektywnym gospodarowaniu czasem:

 • Bieżące/ krótkoterminowe/ średnioterminowe/ długoterminowe
 • Cele: żywotne/ dające możliwości/ sprzyjające
 • Kaskada celów

Zarządzanie priorytetami. Proces zarządzania zadaniami i czasem:

 • Wyznaczanie celów
 • Planowanie
 • Podejmowanie decyzji o realizacji zadań
 • Realizacja
 • Monitorowanie

3. Analiza własnej efektywności pracy w kontekście planowania, organizowania, efektywnego wykorzystania czasu

 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 • Przyjmowanie poleceń i nowych zadań od zwierzchników, praca dla kilku zwierzchników jednocześnie
 • Odkładanie na później, bałagan, syndrom samo utrudniania
 • Określenie indywidualnych „złodziei czasu”, sposoby efektywnego wyeliminowania przeszkód w drodze do większej efektywności osobistej

4. Style pracy czyli poganiacze

Rodzaje stylów pracy:

 • „spiesz się”
 • „bądź doskonały”
 • „sprawiaj przyjemność”
 • „wysilaj się”
 • „bądź silny”

Styl pracy a organizacja pracy. Plusy i minusy danego stylu pracy.

Konkretne wskazówki, jak doskonalić organizację pracy w danym stylu pracy

Ustalenie stylu pracy uczestników na podstawie kwestionariusza

5. Zwiększenie własnej efektywności dzięki wykorzystaniu GTD – metoda opanowania chaosu, ilości spływających zadań

6. Twoi sprzymierzeńcy w zarządzaniu czasem pracy:

 • delegowanie zadań na innych (co, kiedy, dlaczego, komu, jak)
 • Twoje techniki, sposoby i gry wobec technik, sposobów i gier innych
 • metoda odmawiania i mówienia NIE
 • techniki prowadzenia efektywnych i krótkich spotkań

7. Plan a realizacja

Konsekwencja w realizacji priorytetów.

Co zrobić z zadaniami, których nie udało się zrealizować.

Sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji nagromadzenia zadań

PEŁEN PROFESJONALIZM W SEKRETARIACIE – CENTRUM INFORMACYJNYM FIRMY

8. Dokumentacja w sekretariacie

Kategorie archiwalne i zasady przechowywania dokumentów

9. Przekazywanie informacji

Sekretarka – autor informacji czy posłaniec

Zasady przekazywania informacji negatywnych i pozytywnych

Przekazywanie informacji ustne i pisemne

10. Korespondencja

Mailing, korespondencja mailowa, netykieta (savoir-vivre w posługiwaniu się pocztą elektroniczną)

Korespondencja handlowa i urzędowa

Pisma w sprawach urzędowych

Pisma w sprawie płatności, ponaglenia

11. Organizacja zebrań, spotkań

Zebrania codzienne, okazjonalne, twórcze

Koordynowanie czynności związanych z przygotowaniem spotkań

Sporządzanie dokumentacji, protokołu w kontekście rodzaju spotkania

Zasady rozsyłania informacji o spotkaniach

Obowiązki podczas przerw kawowych, obiadowych

12. Podróże służbowe

Organizacja podróży krajowych i zagranicznych

Wyjazd służbowy z szefem

13. Goście w firmie

 • czego oczekuje gość od pracownika recepcji, sekretariatu
 • zachowanie pracownika recepcji, sekretariatu podczas wizyty gości
 • typologia trudnych sytuacji podczas wizyty gości w firmie i jak sobie z nimi radzić
 • opanowanie własnych emocji w trudnych sytuacjach
 • standardy profesjonalnej obsługi gości
 • podstawowe zasady savoir-vivre e biznesie
 • zachowanie pracownika recepcji podczas wizyty gości w firmie
 • kolejność obsługi
 • powitanie gości
 • anonsowanie wizyty pracownikowi/przełożonemu
 • odprowadzenie do drzwi/sali konferencyjnej/gabinetu/szatni
 • serwowanie napojów /w gabinecie i sali konferencyjnej/
 • pożegnanie gościa/gości
 • “gotowce”, czyli przydatne formuły, zwroty i określenia

14. Telefony

 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy przez telefon
 • profesjonalne powitanie przez telefon /dla rozmów przychodzących i wychodzących/
 • etapy rozmowy telefonicznej
 • filtrowanie rozmów
 • łączenie i zapowiadanie rozmów
 • sposób udzielania informacji w rozmowie telefonicznej
 • polityka prywatności przez telefon – jakie informacje można w recepcji przekazywać przez telefon, a jakie nie
 • przerwana rozmowa – kto powinien ponownie się połączyć
 • przydatne formularze i narzędzia
 • typologia trudnych sytuacji podczas rozmów telefonicznych i jak sobie z nimi radzić
 • “gotowce” – przydatne formuły, zwroty i określenia
 • Zbiór podstawowych zwrotów

15. Elegancka obsługa trudnego klienta i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przez trenera z praktycznym doświadczeniem zawodowym i trenerskim
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ul. Wrocławska 18/27, 55-095 Długołęka)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, symulacje rozmów, próbki pracy, case study,  prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy