Badanie kompetencji kierowniczych

 

BADANIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

CO TO JEST BADANIE KOMPETENCJI?

Na każdym stanowisku pracy pracownicy osiągają zróżnicowane rezultaty. Za rezultaty odpowiadają ich kompetencje, umiejętności, wiedza i doświadczenie.

Kompetencja to wiedza teoretyczna i umiejętność praktyczna, wyróżniająca daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym i ilościowym pracy.

Nasze badanie to zbór przemyślanych, sprawdzonych i zróżnicowanych metod, dzięki którym informacja o kompetencjach skierowanej na badanie osoby jest rzetelna i prawdziwa. Badanie pozwala sprawdzić, jak osoba badana realnie sprawdzi się w powierzonych zadaniach, a decyzja personalna nie musi opierać się tylko na deklaracjach.

KIEDY WARTO BADAĆ KOMPETENCJE?

Kiedy w firmie trzeba podjąć decyzję o zmianach: rozwoju, szkoleniach, przesunięciach, redukcji, awansie, a chcemy to zrobić w sposób obiektywny i sprawiedliwy, np.:

AWANS WEWNĘTRZNY— mamy grupę pracowników, z których musimy wybrać kogoś na wyższe stanowisko

REDUKCJA PERSONELU, ZWOLNIENIE— gdy w firmie mają miejsce zmiany organizacyjne, a trzeba podjąć decyzje kto zostanie

SUKCESJA— kiedy szukamy kandydatów na potencjalnych zastępców

PROJEKTY ROZWOJOWE— z grupy pracowników chcemy wybrać kandydatów do projektu rozwojowego lub mamy już  taką grupę i musimy zaplanować dla nich działania rozwojowe

PRZED SZKOLENIAMI— gdy cykl szkoleniowy jest poprzedzony badaniem można precyzyjnie określić  zakres merytoryczny szkoleń i tym samym sensownie i w sposób przemyślany , celowy wydać przewidziane pieniądze

REKRUTACJA— z pośród wstępnie wybranych kandydatów do pracy, chcemy wybrać najlepszych, którzy w praktyce  sprawdzą się w konkretnych zadaniach

JAKIE METODY STOSUJEMY?

 • SYMULACJA KIEROWNICZA
  Każdy uczestnik ma za zadanie pokierować grupą pracowników tak, by zrealizowali określone zadanie.  W wierny sposób odzwierciedla to rzeczywistość kierowniczą —pokazuje rzeczywisty poziom posiadanych kompetencji kierowniczych.
 • ZADANIE GRUPOWE
  Pozwala zebrać informacje o predyspozycjach zawodowych i społecznych badanego. Pokazuje również jak badany  radzi sobie w sytuacji współpracy.
 • TECHNIKA PROJEKCYJNA RYSOWANIE RYSUNKU Z ANALIZĄ
  Badany w rysunku pokazuje cechy, emocje i odczucia w kontekście pełnienia funkcji kierowniczej.
 • ANALIZA PSYCHOGRAFOLOGICZNA WYCINKA PISMA
  Analiza pisma ukazuje zależność pomiędzy osobowością badanego a jego pismem. Pismo to dynamiczne odzwierciedlenie osobowości badanego
 • TEST UWAGI
  Bada, jak długo badany potrafi skupić się na wykonywaniu danej czynności i jaka jest jakość tej pracy pod presją czasu.
 • WYWIAD KOMPETENCYJNY
  Pokazuje jak badany sam postrzega siebie w roli zwierzchnika  i czy ten obraz jest spójny z posiadanymi przez niego kompetencjami.
 • CASE STUDY
  Pokazuje w praktyce, jak badany radzi sobie w sytuacji organizowania, planowania i nagromadzenia zadań.
 • TESTY PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE
  Testy badają predyspozycje zawodowe i społeczne badanego.

INFORMACJA ZWROTNA PO BADANIU KOMPETENCJI

KAŻDY UCZESTNIK ORAZ SPONSOR BADANIA OTRZYMUJĄ OBSZERNY RAPORT INDYWIDUALNY

Przygotowane przez nas raporty są pisane przez ludzi, a nie opracowywane mechanicznie, na przykład przez komputer, czy program.  Kompetencje są rzetelnie zdefiniowanie i przeanalizowane, opinie są opisowe, szczegółowe, bogate – dają istotne informacje do podejmowania decyzji biznesowych. Przedstawiają nie tylko fakt istnienia danej kompetencji, ale także jej pochodzenie i sposób jej doskonalenia. Posiadana kompetencja może być wrodzoną predyspozycją, talentem lub nabytą umiejętnością – jej rozpoznanie pod takim kątem daje możliwość właściwego i skutecznego jej doskonalenia.

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania badania: 1 dzień, 9:00 – 15:00

Termin badania: według harmonogramu szkoleń otwartych

Cena: 1500 zł. netto / od osoby

Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie badania
 • przygotowanie obszernego raportu indywidualnego
 • omówienie wyników badania z osobą zlecającą badanie i z uczestnikiem osobiście lub online
 • udostępnienie sali, przerwy kawowe, słodki poczęstunek, obiad

Miejsce badania: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24), tel. 71/ 321 74 36, sekretariat@akademiaru.pl

Akademia Rozwoju Umiejętności jako członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych działa w oparciu o KODEKS DOBRYCH PRAKTYK i nie łączy w jednym szkoleniu procesu uczenia się z ocenianiem czy selekcją uczestników bez ich wiedzy.

Oceny czy selekcje mogą odbyć się na drodze indywidualnej lub grupowych badań kompetencji i potencjału pracowników.

Powyższe programy szkoleń są utworem w rozumieniu art. 1 ustawy Prawa Autorskiego i prawa pokrewnego. Wszelkie zmiany oraz rozporządzanie i korzystanie niezgodne z przeznaczeniem z niniejszego utworu wymaga uprzedniej zgody osób, do których należą prawa autorskie, tj. firmy Akademia Rozwoju Umiejetności. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania niniejszych programów szkoleń, osoby uprawnione skorzystają z drogi prawnej dochodzenia swoich praw.