ARGUMENTACJA Z AUTORYTETU

pdf ikona

AUTORYTET PRAKTYCZNIE, CZYLI TWÓJ ETOS, PATOS, LOGOS

OFERTA BARDZO CIEKAWEGO I INSPIRUJĄCEGO  SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ, MENADŻERÓW,  TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ DLA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE WYSTĘPUJĄ PUBLICZNIE

middle-ages-2010661_1920Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie dotyczące kwestii autorytetu.

To, że ktoś „ma autorytet” jest przez innych intuicyjnie wyczuwane. Taka osoba jest słuchana, inni liczą się z jej zdaniem. Idealnie, gdy autorytetem cieszy się zwierzchnik, i to zarówno, gdy chodzi o autorytet oczekiwany z racji zajmowanego stanowiska, jak i o autorytet jego, jako osoby.

Dlaczego jednak osoba, która w jakimś kręgu cieszy się autorytetem w innymi miejscu go nie ma? Dlaczego nieraz jest podważane to, co mówi? Albo dlaczego ktoś, pomimo zajmowanego stanowiska, nie ma autorytetu? Dlaczego nie potrafi go zbudować? Co składa się na autorytet? Co konkretnie robić, by go mieć? Jak przekonać innych skutecznie do swoich racji?

Na naszym szkoleniu znajdziesz odpowiedź na te i inne pytania dotyczące autorytetu. Na naszym szkoleniu znajdziesz też konkretną instrukcję, co robić, by zbudować swój autorytet .

Inspiracją do przygotowania tego szkolenia był wykład dr Marcina Koszowego podczas jednego z Filozoficznych Wtorków w Panato Cafe oraz praca nad tym zagadnieniem w Laboratorium Filozoficznym Fundacji u Źródeł.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Koncepcja autorytetu

3 składowe autorytetu:

 • Etos
 • Patos
 • Logos

Warunki skuteczności argumentacji – kiedy zostają spełnione? Czy Ty spełniasz te warunki w relacjach z pracownikami i kolegami z firmy?

Czy pracownicy potrzebują autorytetu? A jeśli tak, to dlaczego? Jak możemy tę potrzebę praktycznie wykorzystać w swojej pracy?

2. Typy autorytetów

Podnoszenie wartości przekazu z wykorzystaniem autorytetu:

 • Osoby
 • Instytucji
 • Autorytetu faktycznego
 • Autorytetu wykreowanego
 • Deontycznego
 • Epistemicznego
 • Społecznego
 • Moralnego

Przykłady argumentacji

Jaki jest Twój ulubiony rodzaj argumentacji?

Czy jest jakaś dziedzina, w której jesteś lub możesz być autorytetem?

3. Logiczna i perswazyjna siła argumentacji z autorytetu

Skuteczne spotkania, zebrania i interwencje kierownicze:

 • Podanie racji
 • Skuteczność perswazji
 • Warunki, które muszą być spełnione, żeby racja została przyjęta przez słuchaczy
 • Konkretne wskazówki, by być skutecznym, to znaczy, jak podać swoje racje i przekonać innych?

Czy argumentacja przekonuje?

4. Typy argumentacji

Przykłady argumentów na poparcie przekazywanych treści.

Warunku argumentacji, która wspiera skuteczność

Argumentacja, która burzy autorytet czyli tzw. grzeszki np. szefa

 • Ad hominem
 • Ad misericordiam
 • Ad reverentiam
 • Ad baculum
 • Ad eloquentam
 • Ad agitationem
 • Ad populum
 • Ad venitatem
 • Ad ridiculum
 • Ad absurum
 • Ad invidiam
 • Ad verecundiam

Ćwiczenia praktyczne w różnych rodzajach argumentacji

Jaka argumentacja jest Twoją ulubioną argumentacją?

5. Dlaczego argumentujemy z autorytetu?

Motywy wykorzystywania argumentowania

Osłabianie autorytetu przez niewłaściwą argumentację

Anomia pracownicza

Dysonans godnościowy

Jak osłabiamy swój etos?

6. Co to znaczy mieć etos?

Nie przekonuj, nie prześladuj, nie uwodź – co zatem robić, by mieć autorytet i przekonać?

Co to znaczy, że różnisz się od pracownika, słuchacza, oponenta intencją?

Etos + Patos + Logos = autorytet

Właściwe zrozumienie swojego zadania

7. Praktyczne budowanie autorytetu

Wykorzystanie tzw. „gumki” czyli jak rozciągać autorytet?

Budowanie autorytetu z wykorzystaniem efektu aureoli

Konkretne sposoby budowania swojego Etosu czyli wiarygodności czyli jak w codziennych zadaniach można pracować nad zbudowaniem autorytetu?

Jak budować autorytet, gdy szef nie jest specjalistą, znawcą jakiejś dziedziny?

 

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin zegarowych 

Termin szkolenia: Według harmonogramu, w godzinach od 9:00 do 16:00

Cena szkolenia: 970 zł. netto + 23%VAT (od osoby)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przez trenera z praktycznym doświadczeniem trenerskim i zawodowym w szkolonej dziedzinie;
 • udostępnienie sali szkoleniowej;
 • bogate materiały szkoleniowe z wieloma praktycznymi wskazówkami;
 • przerwy kawowe, słodki poczęstunek;
 • obiad;
 • certyfikaty.

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Lelewela 4)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy