ANITA PRZYBYŁ

Anita profilowe

  • Dyplomowany Trener Biznesu i Konsultant z  wieloletnim doświadczeniem;
  • Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Zarządzanie potencjałem pracowników;
  • Absolwentka kursu I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań;
  • Trener z doświadczeniem zawodowym z obszaru HR w jednej z firm produkcyjnych z zagranicznym kapitałem;
  • Specjalizuje się w szkoleniach, coachingach i treningu w miejscu pracy dla kadry zarządzającej i specjalistycznej firm produkcyjnych i handlowych (Menadżerowie, Kierownicy Produkcji, Kierownicy działów, Inżynierowie i specjaliści, pracownicy działów HR, pracownicy sił handlowych, pracownicy biurowi);
  • Specjalista w obszarze wdrożeń standardów HR i Lean Management;

Prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz kadry specjalistycznej. Specjalizuje się w szkoleniach i wdrożeniach narzędzi HR, takich jak : procesy rekrutacji i selekcji, systemy ocen pracowniczych SOOP, zarządzanie potencjałem pracowniczym, tworzenie ścieżek kariery, Talent Management, badania kompetencji kierowniczych, interpersonalnych, zawodowych. Jej działania są realizowane głównie dla firm produkcyjnych.

Tworząc i realizując projekty związane z budowaniem i rozwojem zespołów  zwraca dużą uwagę na zagadnienia: zarządzania, budowania autorytetu zwierzchnika, motywowania, delegowania,  przeprowadzania rozmów pracowniczych oraz rozwiązywania konfliktów.

Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z rozwojem menedżerskim m. in. zarządzanie zespołem, motywowanie pozafinansowe, doskonalenie kompetencji kierowniczych, komunikacja w zarządzaniu oraz asertywność szefa, komunikacja wewnętrzna w firmie, delegowanie, rzetelne ocenianie. Specjalizuje się w budowaniu zespołów i kierowaniu nimi w warunkach silnej konkurencji rynkowej, w sytuacji zmian.

Jako konsultant zajmuje się wdrażaniem  standardów z obszarów HR i Lean Management. W pracy z klientami zachęca do przyjmowania innej perspektywy, przełamywania dotychczasowych schematów oraz podejmowania wysiłku w celu wypracowania zmian i podążania za nimi.

Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym przygotowała i przeprowadziła szereg szkoleń i projektów doradczych m.in. dla takich firm jak: PAKT Sp. z o.o., Sitech Sp. z o.o., Ronal Polska, Atria, Eisberg, Rileta, Wuppermann, Netbox, Werner Kenkel, LG, Plastmer, Hormann, Wix – Filtron, NB Polska/ Velux i wiele innych.

Prowadzi sesje coachingowe indywidualne z menadżerami, Trening w miejscu pracy z  kierownikami oraz spotkania moderacyjne ze zwierzchnikami i ich pracownikami w celu wspierania ich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w pracy i budowania skutecznej współpracy i komunikacji pomiędzy nimi.