Zarządzanie talentami i przygotowywanie ścieżek rozwoju zawodowego

TALENT MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE TALENTAMI I PRZYGOTOWYWANIE ŚCIEŻEK ROZWOJU ZAWODOWEGO

Zarządzanie talentami to proces selekcji i rozwoju najbardziej wartościowych z punktu widzenia organizacji pracowników. To  właśnie osoby utalentowane stanowią prawdziwą wartość organizacji i są odpowiedzialne za innowacyjne rozwiązania. Zarządzanie talentami pozwala przygotować taki program rozwoju najbardziej utalentowanych jednostek, aby ich potencjał został w pełni wykorzystany, a przez to organizacja osiągała jeszcze lepsze rezultaty.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Zdefiniują pojęcie talentu, co dla nich on oznacza
 • Dowiedzą się, jakie są skuteczne metody wyszukiwania talentów w firmie
 • Poznają metody rozwoju talentów w organizacji
 • Dowiedzą się, jak budować skuteczny system komunikacji w firmie, związany z zarządzaniem talentami
 • Poznają metody budowania ścieżek kariery dla pracowników utalentowanych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czym jest talent dla organizacji ?

 • ustalenie definicji talentu w firmie
 • przejawy talentu w działaniu pracowników
 • mity dotyczące talentów
 • dlaczego talent jest ważniejszy od doświadczenia
 • kompetencje a talent

2. Zarządzanie strategiczne a talenty

Analiza strategii firmy

3. Kultura otwartej komunikacji sprzyjającej rozwijaniu talentów

 • komunikowanie przez dział  HR planów i sposobów wdrożenia systemu zarządzania talentami
 • jak połączyć system ocen okresowych z zarządzaniem talentami
 • udzielanie informacji pracownikom o ich mocnych stronach
 • rozmowy z pracownikami na temat postrzegania własnego rozwoju w firmie
 • przygotowanie szkoleń dla kadry menedżerskiej z zakresu zbierania informacji o talentach
 • budowanie bazy informacji o pracownikach i ich talentach
 • tworzenie ścieżek komunikacji w procesie zarządzania talentami

4. Metodologia diagnozy talentów

 • analiza stanowiska pracy
 • analiza dokumentacji systemu ocen pracowniczych
 • obserwacja
 • wywiad
 • Development Center
 • testy psychologiczne i kwestionariusze
 • niestandardowe metody diagnozy talentów

5. Sposoby rozwijania talentów w organizacji

 • szkolenie
 • coaching
 • nowe zadania
 • udział w zespołach projektowych
 • itp.

6. Tworzenie ścieżek rozwoju

 • analiza struktury organizacyjnej
 • dopasowywanie struktury organizacyjnej do strategii firmy
 • 5 etapów tworzenia ścieżek kariery
 • stworzenie planu rozwoju poszczególnych stanowisk pracy
 • ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego w organizacji

7. Jeśli nie awans to co?

8. Rola działu HR w monitorowaniu systemu zarządzania talentami i ścieżek rozwoju

 • dbanie o prawidłowy przebieg procesów
 • monitorowanie przepływu informacji i dbanie o ich prawidłowe wykorzystanie
 • organizowanie cyklicznych spotkań kadry zarządzającej i osób biorących udział w akademii talentów