Delegowanie zadań i doskonalenie samodzielności. Budowanie świadomego i odpowiedzialnego zespołu, delegowanie zadań i uprawnień.

ZESPÓŁ SAMODZIELNY, ODPOWIEDZIALNY I ZAANGAŻOWANY ? TO NIE TYLKO KWESTIA GODNYCH ZAUFANIA LUDZI – TAKI EFEKT TO WYNIK PRACY ZWIERZCHNIKA

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Zdobędą wiedzę o delegowaniu zadań, jako skutecznej metodzie zarządzania i metodzie budowania odpowiedzialności za swoją prace i za zadanie;

 • Poznają skuteczne metody delegowania zadań i uprawnień na podwładnych;

 • Zdobędą narzędzia pomocne w doskonaleniu samodyscypliny, konsekwencji i osiągania celów zawodowych;

 • Dowiedzą się, jak zwiększyć samodzielność swoich podwładnych;

 • Będą świadomi swojego wpływu na rozwój organizacji, w której pracują;

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Delegowanie zadań jako element zarządzania procesami w organizacji.

 Kluczowe procesy i analiza podstawowych działań na danym stanowisku pracy

Uczestnictwo w efektywności zespołu

Zadania rutynowe a zadania specjalne

Delegowanie zadań w zespole

Rozwijanie i uczenie pracowników poprzez delegowanie władzy

2. Skuteczne delegowanie zadań

Przygotowanie do delegowania zadań

Ustalenie obszaru zdań do delegowania – określanie celów i priorytetów

Wyznaczenie zadań podwładnym

Sposoby przekazywania zadań

Techniki formułowania celów

Cele i zadania

W jaki sposób ustalać cele indywidualne i zespołowe?

Rodzaje celów

Kto ustala cele zespołu?

W jaki sposób opisywać zadania?

Co zagraża pracy na wspólny cel?

3. Delegowanie zadań i rozwijanie umiejętności kierowniczych

Delegowanie zadań (co, kiedy, dlaczego, komu, jak)

Motywowanie pracowników do wykonywania zadań

Pomoc pracownikowi – co może zrobić zwierzchnik, aby pomóc pracownikowi? Jakich działań powinien unikać?

Szkolenie i uczenie pracownika

4. Tworzenie systemu kontroli. Dlaczego zwierzchnik nie deleguje władzy?

Mity i fakty

Rola pozytywnego nastawienia do delegowania zadań

Przeszkody natury psychologicznej uniemożliwiające delegowanie zadań

Zakres uprawnień pracownika

Błędy i odpowiedzialność

5. Rozwijanie samodzielności podwładnych

Ustalanie czynników blokujących samodzielność:

 • niska samodzielność jako postawa i cecha charakteru
 • gry psychologiczne pracownika i lęk przed podejmowaniem decyzji
 • samoutrudnianie i mechanizmy obronne
 • przyczyny zrzucania trudnych spraw na barki zwierzchnika

6. Ćwiczenia poświęcone rozwijaniu samodzielności

Kiedy zwierzchnik naprawdę musi podjąć decyzję?

Generowanie pomysłów i rozwiązań

Procedura załatwiania trudnych spraw

 • typowe problemy w pracy
 • nietypowe zadania
 • ustalenie procedur dla pracowników

 7. Sprzymierzeńcy w delegowaniu zadań:

Twoje techniki, sposoby i gry wobec technik, sposobów i gier innych

Metoda odmawiania i mówienia NIE

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe, 12 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 15.00)

Cena szkolenia: 1100 zł. netto + 23%VAT (od osoby za 2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy