PRAWO PRACY 2017

100 zmian w Prawie Pracy - dla pracodawcy czy pracownika?

Zapraszamy na szkolenie przybliżające zmiany w Prawie Pracy oraz praktyczne ich konsekwencje.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiana wysokości i zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Konsekwencje praktyczne zmian
 • Podział na “nowych” i “starych” pracowników
2. Umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług
 • Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia – konsekwencje
 • Wynagrodzenie zleceniobiorców – ochrona prawna
 • Sankcja zleceniodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia – grzywna
 • Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

3. 100 zmian dla pracodawcy czy dla pracownika?

 • Zmiany w umowach o pracę – odwołania do sądu pracy
 • Nowe regulaminy pracy i wynagrodzenia – 50 pracowników, “duża” firma dużo obowiązków.
 • Współodpowiedzialność materialna pracowników
 • Świadectwa pracy
 • Dokumentacja
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nowe wyliczanie składki

4. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Pracownicy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Mołdawii

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

PLAN DZIAŁANIA – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy, 7 godzin zegarowych

Termin szkolenia: Według harmonogramu (w godzinach od 9.00 do 16.00)

Cena szkolenia: 550 zł. netto + 23%VAT (od osoby)

Cena szkolenia obejmuje:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
 • udostępnienie sali szkoleniowej
 • bogate materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • obiad
 • certyfikaty

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (Wrocław, ul. Kilińskiego 24)

Forma szkolenia: Aktywny trening, ćwiczenia praktyczne, case study, eksperymenty, prezentacje, testy i kwestionariusze, zadania i zabawy o charakterze diagnostycznym

Materiały szkoleniowe: Bardzo bogate, obfitujące w konkretne przykłady do zastosowania po szkoleniu w rzeczywistej pracy