MICHAŁ HRYCAJ

Michał Hrycaj

  • Trener, praktyk w obszarze zarządzania procesami produkcyjnymi i zarządzania zespołem pracowników;
  • Ponad 10 lat praktycznego doświadczenia w firmach produkcyjnych, w działach HR i działach doskonalenia kadry menadżerskiej;
  • Doświadczenie w szkoleniach jako trener wewnętrzny z obszaru rozwoju kompetencji kadry kierowniczej;
  • Specjalista w zakresie doskonalenia procesu w zakresie 5S, Kaizen, Hoshin, Kanri, TPM;
  • Bliska, codzienna współpraca z pracownikami produkcji: kierownictwem i operatorami w obszarze poprawy współpracy i rozwiązywania konfliktów;
  • Specjalista w zakresie szkoleń i działań doradczych doskonalących kompetencje kierownicze kadry menadżerskiej

Michał w swojej codziennej pracy zawsze jest blisko kadry menadżerskiej, pracowników i ich codziennych zadań i problemów. Od wielu lat współpracuje z kadrą kierowniczą produkcji przy wdrażaniu i utrzymaniu standardów Lean Manufacturing. Był odpowiedzialny za komunikację zmian na produkcji i za wsparcie dla kadry kierowniczej w kierowaniu zmianami.

Ma duże doświadczenie w budowaniu i realizowaniu projektów rozwojowych kompetencji kierowniczych z obszarów takich jak: kierowanie zespołem, motywowanie pozafinansowe, delegowanie zadań i doskonalenie samodzielności pracowników, komunikacja wewnętrzna w firmie, zarządzanie zespołem w sytuacji zmian, budowanie współpracy między działami, metody rozwiązywania konfliktów i radzenie sobie w sytuacji trudnych rozmów.

Michał przygotowuje także kadrę menadżerską firm wielu branż do wystąpień, zebrań, spotkań, na których informuje się pracowników o zmianach w organizacji, często przekazuje się informacje niepopularne dla pracowników, np. o zmianach w wynagrodzeniu, zwolnieniach, zmianach w premiowaniu, o dodatkowych zadaniach dla pracowników związanych z wdrażaniem określonych standardów.

Przez wiele lat pełnił funkcję trenera wewnętrznego, prowadząc szkolenia dla kadry menadżerskiej i dla pracowników operacyjnych z obszaru zarządzania zespołami.

Zarządzał zespołem działu personalnego i zespołem ds. ciągłego doskonalenia 5S i TPM. Szkolił pracowników z tego standardu, przeprowadzał audyty zgodności, akcje red-tag. Współtworzył i realizował razem z kierownictwem proces wdrożenia zmian oraz udoskonalania stanowisk pracy.

To praktyczne doświadczenie pokazało, że ma umiejętności współpracy z kadrą kierowniczą, za co był w wielu firmach i miejscach pracy ceniony. Potrafi dobrze radzić sobie z oporem pracowników, którzy stawiani są przed faktem zmian. Z Akademią Rozwoju Umiejętności współpracuje od 5 lat. W tym czasie prowadził szkolenia, m.in. dla firm: DeLaval, Ronal Polska, Schumacher Packaging, Roben Polska, Cabinplant, Dong Yang Electronics, Dongseo Display Poland i wiele innych.

Oprócz szkoleń prowadzi także dla kadry kierowniczej treningi w miejscu pracy. Trening polega na prowadzeniu szkolenia dla kierownika w czasie, gdy wykonuje on swoje codzienne obowiązki. Jest to dużym sprawdzianem dla trenera, który musi reagować od razu na pojawiające się sytuacje i wspierać uczestnika we właściwych zachowaniach. Jest także specjalistą w obszarze wdrożeń standardów i narzędzi HR w firmach międzynarodowych