MARTA NIEZGÓDKA KUCYPER

0005

  • Trener z 10 letnim praktycznym doświadczeniem w firmach produkcyjnych, coach, doradca zawodu;
  • Specjalizuje się w szkoleniach, badaniach kompetencji i treningach ON THE JOB dla kadry zarządzającej produkcją z zarządzania zespołami produkcyjnymi. 
  • Dyrektor Departamentu ds. zarządzania produkcją i logistyką w Akademii Rozwoju Umiejętności;
  • Kontroluje procesy produkcyjne i wspiera kadrę zarządzającą we wdrożeniach narzędzi z obszarów Lean Manufacturing;
  • Specjalista w zakresie oceny kompetencji kierowniczych, potencjału, talentów, predyspozycji zawodowych;
  • Specjalista w obszarze budowania systemów ocen: SOOP, ocena 360, AC, DC, Architektura Kariery – zarządzanie Talentami i ścieżkami rozwoju zawodowego;
  • Absolwentka pedagogiki na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Dyplomowany doradca zawodu w Unii Europejskiej;
  • Absolwentka poradnictwa zawodowo— edukacyjnego i poradnictwa psychologiczno— pedagogicznego.

Specjalizuje się w szkoleniach, badaniach kompetencji i coachingach dla kadry zarządzającej produkcją. Współpracuje z brygadzistami, mistrzami, kierownikami, dyrektorami zakładów w obszarze szkoleń miękkich z zakresu doskonalenia kompetencji kierowniczych, m.in. z obszaru kierowania zespołem; budowania autorytetu zwierzchnika; motywowania pozafinansowego i kształtowania postaw; komunikacji interpersonalnej, asertywnej; komunikacji wewnętrznej w firmie; rozwiązywania konfliktów; delegowania zadań i doskonalenia samodzielności i odpowiedzialności pracowników; budowania zespołów; zarządzania zmianą, budowania systemów ocen i prowadzenia rozmów oceniających. Jej główne zadania i działania poświęcone są wsparciu pracowników klienta  w trudnych sytuacjach kierowniczych, rozwojowych, zawodowych.

Prowadzi wiele długofalowych – wieloletnich projektów rozwojowych i diagnostycznych, realizowanych głównie dla firm produkcyjnych. W ostatnim czasie realizowała projekty szkoleniowe i coachingowe m.in. dla firm: Ronal Polska, GKN Driveline, Wix – Filtron, Colgate – Palmolive, Nb Polska/ Velux, DeLaval, Schumacher Packaging, Sauer Danfoss, Hormann, Plastmer, Linpac, Clavey Maintenance Service, Nifco, Severstallat Silesia, Eurovia, Electrolux Poland, Silesia Plastic, Spinko, Korff Isolmatic AAM Poland, Eisberg, Rileta, Wuppermann, Netbox, BP Europa, Cabinplant, Oleofarm, Piekarnia Familijna, Convert Paper, Mondelez, Hanza Poland, Werner Kenkel, WSB, oraz wiele innych. 

Prowadzi szkolenia i treningi typu „on the job” (w miejscu pracy). W swojej codziennej pracy wspomaga klientów w procesach personalnych, takich jak: badania kompetencji, rekrutacje, ocenianie pracowników. Jest specjalistą w pracy opartej na  kompetencyjnym i sytuacyjnym modelu zarządzania. Przygotowuje i prowadzi badania kompetencji metodą Assessment Center i Development Center. Bada predyspozycje zawodowe i społeczne osób na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych,  Jej główne zadania i działania poświęcone są wsparciu pracowników klienta w trudnych sytuacjach kierowniczych i rozwojowych. Na podstawie jej badań przygotowywanych jest wiele długoterminowych projektów rozwojowych w firmach produkcyjnych, które przynoszą oczekiwane rezultaty i poprawę jakości pracy. Jest autorką wielu zmian w firmach produkcyjnych, przeprowadzone przez nią zmiany są ujęte w księgach jakości wielu firm. Doskonale zna problemy i sytuacje trudne z jakimi borykają się kierownicy różnego szczebla. Jest autorką wielu zadań, ćwiczeń, symulacji, gier produkcyjnych. Pracuje także nad sposobem wdrożenia i utrzymania standardów Lean Management.

W swojej pracy trenerskiej skupia się głównie na przełamaniu postawy reaktywnej, niechęci do zmian w zachowaniach, co jest stanem normalnym u osób, od których po wielu latach oczekuje się zmian. 
Praca trenera jest jej pasją. Prowadzi szkolenia w różnych formach, by jak najbardziej zaktywizować grupę i przekazać praktyczne umiejętności. Dba o dostosowanie wiedzy, ćwiczeń i symulacji do specyfiki grupy, umiejętności uczestników i potrzeb.