MARIOLA SIOREK

Mariola Siorek

 • Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami;
 •  Członek Toastmasters International; 
 • Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej z psychologii zarządzania zespołem (kierowanie, motywowanie, komunikacja, dobór kadr, systemy ocen, komunikacja kryzysowa);
 • Specjalizuje się w szkoleniach dla handlowców pracujących w różnych modelach sprzedażowych (B2B, B2C, sprzedaż telefoniczna, obsługa klienta);
 • Trener z wieloletnim doświadczeniem w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • Specjalista w dziedzinie procesów HR – przygotowuje i wdraża procesy HR w firmach (badania kompetencji; rekrutacje na stanowiska kierownicze; systemy ocen okresowych pracowników).

Specjalizuje się w dziedzinie psychologii zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada bogate doświadczenie trenerskie w zakresie szkoleń dla liderów produkcji oraz wyższej kadry zarządzającej z obszaru doskonalenia kompetencji kierowniczych. Przeprowadziła wiele programów rozwojowych dla kadry menadżerskiej, dotyczących rozwoju ich kompetencji kierowniczych, społecznych, zawodowych. Specjalistka w obszarze procesów personalnych, takich jak systemy ocen, rekrutacje, budowanie ścieżek kariery, itp.

W ostatnim czasie realizowała projekty szkoleniowe i coachingowe m.in. dla firm: PCC Rokita, Wuppermann, Meblonowak, Piekarnia Familina, Wix – Filtron, ZEM Duszniki, Euro – Comfort, Agremo, El12, Heiche Polska, SDA, Lincoln Bester Electric, DeDietrich, GKN Driveline, Se Bordnetze i wiele innych.

Realizuje z klientami programy rozwojowe skoncentrowane na budowaniu narzędzi rozwiązywania problemów, przed którymi codziennie stają menadżerowie liniowi. Przygotowała i przeprowadziła wiele projektów szkoleniowych i rozwojowych, których celem było budowanie zaangażowanej postawy pracowników i przestrzegania zasad pracy w zespołach.

Podczas realizacji szkoleń dba o dostosowanie wiedzy, ćwiczeń i symulacji do specyfiki i sposobu uczenia się przez tę grupę uczestników. W centrum jej zainteresowania leżą zagadnienia związane z wdrożeniem procesów personalnych, ze stylami kierowania, przywództwem 5 stopnia, motywowaniem pozafinansowym, twórczymi sposobami rozwiązywania konfliktu roli “kolega – zwierzchnik”.

 Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom z sukcesem przenosi na pole zarządzania zespołem wyniki badań naukowych w dziedzinie psychologii i w ciekawy i angażujący sposób uczy jak można je zastosować, aby maksymalizować skuteczność zarządzania.

Prowadzi sesje coachingowe indywidualne z menadżerami, kierownikami oraz spotkania moderacyjne ze zwierzchnikami i ich pracownikami w celu wspierania ich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w pracy i budowania skutecznej współpracy i komunikacji pomiędzy nimi.

Pani Mariola specjalizuje się także w szkoleniach handlowych dla handlowców, przedstawicieli handlowych a także z obszarów zarządzania dla kadry zarządzającej zespołami handlowymi.

Przygotowała i przeprowadziła wiele projektów szkoleniowych, których celem było budowanie zaangażowanej postawy pracowników, aktywizacji działań handlowych i kształcenia umiejętności stosowania konkretnych technik. Pracując z grupami handlowymi koncentruje się na:

 • Budowaniu motywacji do aktywnego nawiązywania kontaktu z klientami i wytrwałości w pozyskiwaniu klientów,
 • Budowaniu narzędzi prospectingu,
 • Sposobach pozyskiwania nowych klientów,
 • Technikach radzenia sobie z oporem klienta na wszystkich etapach sprzedaży i negocjacji,
 • Sposobach radzenia sobie z obiekcjami zgłaszanymi przez klientów,
 • Twórczym “rozbrajaniu” gier klientów,
 • Zamykaniu sprzedaży w sposób pasujący do sytuacji,
 • Różnych sposobach budowania i podtrzymywania relacji z klientami dopasowanych do modelu sprzedaży.