MAŁGORZATA PALUCH

  • Właścicielka firmy, trener, coach, menadżer z 20 letnim doświadczeniem
  • Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, Certyfikowany Trener Neurolingwistycznego Programowania
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą
  • Certyfikowany Trener Analizy Transakcyjnej, członek Institute of Transactional Analysys, Członek International Coach Federation Polska

Trener i coach z wieloletnim doświadczeniem handlowym i menedżerskim. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej z psychologii zarządzania zespołem (kierowanie, motywowanie, komunikacja, dobór kadr, systemy ocen i inne), z zarządzania sprzedażą, w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i windykacji należności oraz w innych treningach dla biznesu. Szczególne doświadczenie ma w pracy z zespołami handlowymi.

Przygotowała i przeprowadziła wiele projektów szkoleniowych, których celem było budowanie zaangażowanej postawy pracowników, aktywizacji działań handlowych i przestrzegania zasad pracy w zespołach handlowych.

Potrafi zbadać rzeczywistą aktywność handlową i jakość postaw handlowych w obszarach: aktywność początkowa, pozyskiwanie nowych klientów, pokonywanie oporu klienta na różnych etapach sprzedaży i negocjacji, radzenie sobie z obiekcjami i wymówkami klienta, radzenie sobie z gierkami klienta, zamykanie sprzedaży, poszerzanie koszyka zakupów, budowanie i podtrzymywanie relacji z klientem, budowanie relacji niestandardowych, negocjacje na różnych poziomach zaawansowania, wytrwałość w zdobywaniu klienta, samoutrudnianie (kłamstewka dedykowane szefowi, usprawiedliwiające niemożność pozyskania klienta lub wynegocjowania korzystniejszych warunków handlowych), negocjacje handlowe i zakupowe.

W ostatním czasie realizowała projekty szkoleniowe i coachingowe dla firm:  Al – Bis, Medivet, Cefarm, DGA, Forte, Oriflame Products Poland, Torf Corporation,  Żywiec Trade, Aga Light, Elmega, El 12, KGHM, Neonet, Bims Plus, Meble Wajnert, Kaiser + Kraft, Dagma, As- Bau, PZU Życie, TNT Express Worldwide, Capgemini, BP Europa, ZUS, Lasy Państwowe, GKN Driveline, Ronal Polska, Roben Polska, Karcher, Fibro, Sushi Corner, Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego, Chespa, Cadbury Wedel, Berker, Kludi Armaturen, Dyka, Wrigley Poland, Wix – Filtron, NB Polska/ Velux, WSB i wiele innych. 

Realizuje z klientami autorskie projekty rozwojowe. W swojej pracy koncentruje się na efektywności i osiąganiu założonych celów oraz na rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoją menadżerowie zespołów handlowych, sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, negocjatorzy. Pracę trenera łączy z pasją, jaką jest badanie kompetencji handlowych. Jest autorką Assessment Center i Development Center – metod najlepiej badających kompetencje handlowe. Dodatkowo opracowała i wdrożyła w wielu firmach standard rekrutacji na stanowiska handlowe. Z sukcesem przeniosła na pole sprzedaży, negocjacji i windykacji należności wiedzę z dziedziny Analizy Transakcyjnej – teoria i praktyka gier i manipulacji.

Podczas realizacji szkoleń dba o dostosowanie wiedzy, ćwiczeń i symulacji do specyfiki i sposobu uczenia się przez tę grupę uczestników. Szkolenia prowadzone przez nią są oceniane jako niezwykle ciekawe, przydatne w codziennej pracy handlowej i dla wielu uczestników (zwłaszcza

doświadczonych handlowców) są prawdziwym wyzwaniem. Jest członkiem zespołu wspierającego przygotowanie do negocjacji indywidualnych i zespołowych w firmach klientów.