JOANNA PAWŁOWICZ

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Na co dzień pracuje na stanowisku kierowniczym w firmie produkcyjnej,jest kierownikiem kontroli jakości. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami oraz we wdrażaniu systemów Lean Manufacturing.
Ma praktyczne doświadczenie we wdrażaniu 5S (ustalanie standardów, cykliczne szkolenia pracowników, wykonywanie audytów produkcyjnych, spotkania omawiające wyniki audytów, rozmowy „motywujące” itp.), a także odpowiada za system wniosków usprawniających – Kaizen.
Aktualnie wdraża system PDCA (plan-do-check-act) na produkcji, czyli system samodzielnego rozwiązywania problemów przez pracowników produkcyjnych, zaangażowania ich do kreatywności i zgłębiania przyczyn powstawania problemów technicznych (a nie zrzucania ich na technologów). Nieustannie pracuje nad doskonaleniem 5S w fabryce oraz przygotowuje wdrożenie nowych zasad 5S, w tym fresh eyes.
W Akademii Rozwoju Umiejętności prowadzi szkolenia głównie dla liderów zespołów oraz kadry zarządzającej, mające na celu podniesienie świadomości i kompetencji kierowniczych.
Szkolenia prowadzone przez nią są szczególnie cenione ze względu na praktyczne podejście do tematów, doświadczenie i umiejętny przekaz wiedzy, zdobytej przez wieloletnią pracę z mistrzami i brygadzistami produkcji.
Prywatnie prowadzi aktywny styl życia, trenuje taniec, fitness, chodzi po górach (wielokrotnie przeszła Orlą Perć określaną jako najtrudniejszy odcinek Tatr tylko dla ludzi z dobrą kondycją), a zimą jeździ na nartach.