ERNEST GRASELA

Ernest Grasela_małe

  • Trener z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim i trenerskim, lider zespołów projektowych Lean Six Sigma w firmach usługowych;
  • Trener i Audytor metody 5S w firmach produkcyjnych, usługowych, administracyjnych;
  • Konsultant oraz Trener metody Extended Disc;
  • Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kompetencje kierownicze kadry menadżerskiej oraz doskonali kompetencje osobiste kadry pracowników biurowych;
  • Specjalista i pasjonat w obszarze szkoleń i wdrożeń standardów 5S i KAIZEN dla biura.

Trener, konsultant z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim i trenerskim. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej firm produkcyjnych, usługowych i administracji. Od wielu lat szkoli i wdraża standard 5S w firmach usługowych, dla pracowników biurowych i administracyjnych. Jest praktykiem i pasjonatem metod ciągłego doskonalenia i dla naszych klientów prowadzi projekty doskonalące kompetencje pracowników w obszarze 5S, KAIZEN, Lean Six Sigma. Jest cenionym konsultantem, autorem wielu praktycznych rozwiązań. Uczy uczestników, jak skutecznie wdrożyć metodę 5S w biurze, by zachować przyjęte standardy w prowadzonej dokumentacji papierowej i elektronicznej. Wiele lat pracował jako trener wewnętrzny w jednej z dużych polskich firm, świadczącej usługi kurierskie, finansowe i ubezpieczeniowe. Był w niej odpowiedzialny za wdrożenie i szkolenie pracowników z obszaru praktycznego wdrożenia standardu 5S w biurze i elektronicznego obiegu dokumentacji w firmie zatrudniającej 80 000 pracowników, pracujących w 7500 oddziałach w całej Polsce.

Przygotował i przeprowadził wiele projektów szkoleniowych, których celem była poprawa jakości komunikacji, wzrost efektywności zawodowej menadżerów, doskonalenie kompetencji kierowniczych kadry menadżerskiej. Ma także duże doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami projektowymi. Celem jego działań w firmach naszych klientów jest codzienna poprawa jakości procesów operacyjnych i poprawa jakości obsługi klienta.

Realizuje z klientami autorskie projekty rozwojowe, które zawsze są dostosowane do specyfiki pracy uczestników i branży. W swojej pracy koncentruje się na efektywności i osiąganiu założonych celów oraz na rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoją menadżerowie zespołów handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz ich pracownicy. Podczas realizacji szkoleń dba o dostosowanie wiedzy, ćwiczeń i symulacji do specyfiki i sposobu uczenia się przez tę grupę uczestników. Szkolenia prowadzone przez niego są oceniane jako niezwykle ciekawe i praktyczne.