AGATA KULCZEWSKA

Agata Kulczewska

Agata jest psychologiem i wykonując ten zawód można śmiało powiedzieć, że udało jej się połączyć pasję z wykonywaną pracą. Od kilku lat wykorzystuje swoje kompetencje pracując w organizacji mundurowej. Oprócz indywidualnej pomocy psychologicznej oraz interwencji kryzysowych, zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką psychologiczną, a także prowadzi liczne szkolenia.

W swojej pracy zajmuje się zarówno edukacją z zakresu zdrowego stylu życia, skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu jak i rozwiązywaniem konfliktów, skuteczną komunikacją, organizacją czasu i pracy oraz psychologicznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi.

W silnie zhierarchizowanych organizacjach dobro i satysfakcja podwładnych w dużym stopniu zależą od przełożonych, dlatego znaczna część jej pracy obejmuje szkolenia i konsultacje indywidualne z kadrą zarządzającą, które służą wprowadzaniu i doskonaleniu mądrego i skutecznego zarządzania podwładnymi.

W swojej codziennej pracy ma możliwość wdrażania nowych i autorskich rozwiązań m.in. w zakresie prowadzonej rekrutacji, badania poziomu satysfakcji i zadowolenia z pracy, a także planowania długofalowych cykli szkoleniowych w zależności od potrzeb konkretnych grup pracowników.

Od kilku lat współpracuję również z wyższą uczelnią dzieląc się wiedzą i doświadczeniem ze studentami m.in. z zakresu budowania relacji z podwładnymi, motywowania, budowania zespołów oraz psychologii społecznej.

Działalność szkoleniowa daje jej zawsze szczególnie dużo satysfakcji, gdyż ucząc innych ma możliwość przekazywania im wiedzy i umiejętności, które czerpie ze swojej codziennej praktyki zawodowej. Od lat przyczynia się do kształtowania pozytywnych postaw i umiejętności przyszłych i obecnych przełożonych i współpracowników, co wpływa na poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy przez pracowników, jak i samych przełożonych.